၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲျမင္ကြင္း


၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲျမင္ကြင္း

၂၀၁၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔ ထုတ္ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: