ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား ၀န္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္


အံ့ဘုန္းျမတ္ (၂၉ ဇြန္ ၂၀၁၁) (ဒီဗြီဘီ)

ဒီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကေန စတင္ၿပီး ေခၚယူလိုက္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

သမၼတရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္အရ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တသီးပုဂၢလ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ေခၚတာက တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တာေတြကုိ သမၼတႀကီးက ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္အတည္ျပဳတာပါပဲ။ ဒါ အဓိကအခ်က္။ ဌာနေတြကုိပဲ ေျပာတယ္။ ေ၀ါဟာရေတြပဲ ေျပာင္းသြားတယ္ဗ်ာ။ ဥပမာ ဆုိပါေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာတုိ႔က မပါေတာ့ဘူး။ ေနာက္ သာသနာေရးတို႔ မပါေတာ့ဘူး။ ဒါေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဆီ ျပန္ေရာက္သြားမယ္နဲ႔ တူတယ္။”

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကိုေတာ့ တင္ျပျခင္း မရွိေသးပဲ ေနာက္တေန႔ အစည္း အေ၀းက်မွ တင္ျပလာဖို႔ရွိေနတယ္လို႔လည္း တသီးပုဂၢလ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က ဆိုပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတ္ာအစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းေတြကို တခါတည္း အဆိုတင္သြင္း အတည္ျပဳတာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။

အခုျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္လိုက္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာေတြမွာေတာ့ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: