ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ရရွိမည္


(၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀)

ဒီလ (၁၄) ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၉၇/၂၀၁၀ ေၾကညာခ်က္အရ အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေတြနဲ႔ ေရဒီယုိလိုင္းေတြကေန ေဟာေျပာတင္ျပခြင့္ေတြကို ရရွိမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ အစိုးရပိုင္ ေရဒီယုိနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာာ အစီအစဥ္ (၁၅) မိနစ္စာ ေဟာေျပာေဖာ္ျပခြင့္ကို ၃၁ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ အထိ အလွည့္က် ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ေဟာျပတင္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အနည္းဆံုး ၇ ရက္ႀကိဳတင္ၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ေတြကို ေလွ်ာက္ထား တင္ျပၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္ထားတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေ၇းပါတီေတြအေနနဲ႔ A 4 စာရြက္ (ရ) ရြက္စာ တင္ျပၾကမွာျဖစ္ၿပီး စာမူကို ေကာ္မရွင္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး စိစစ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတာ၊ ပ်ယ္ဖ်က္တာေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဟာေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုညီညြတ္မႈ မၿပိဳ႕ကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးေတြကို ထိခိုက္မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလးစားမႈမရွိတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ ဂုဏ္သိကၡက်ဆင္းေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔အတူ တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡကို ထိပါးပုတ္ခက္ ေသြးခြဲမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိက ကန္႔သက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: