ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းက အႏုပညာေတြတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ခက္ထားတဲ့ေဘာင္ေတြကို အရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုတယ္တဲ့


ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းက အႏုပညာေတြတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ခက္ထားတဲ့ေဘာင္ေတြကို အရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုတယ္တဲ့

အႏုပညာဆိုတာ တိုင္ျပည္တစ္ျပည္ဘယ္ေလာက္အထိ တိုးတက္တယ္ မတိုးတက္ဘူးဆိုတာကို ဘယ္သူမွ ေျပာျပစရာမလိုပဲ ၾကည့္လုိက္ရံုနဲ႔သိသြားႏိုင္တဲ့အရာပါ။ ဒီေလာက္အေျခအေနရွိတဲ့အႏုပညာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တယ္..ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏုပညာေတြကိုခက္ထားတဲ့ ေဘာင္ေတြအရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာရဲ႕ သေဘာ သဘာ၀မွာကိုက လြတ္လပ္မႈကို အာသီသရွိတဲ့အတြက္ အႏုပညာေတြကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာရွင္သန္ႏိုင္မယ့္ ပတ္၀န္က်င္းေကာင္းအမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: