လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ HRDP ကို ေမးျမန္းျခင္း


အံ့ဘုန္းျမတ္ (၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁) (ဒီဗြီဘီ) အစိုးရသစ္က ဒီလ ၅ ရက္မွာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ ျမႇင့္တင္ ေရး၊ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဒီေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းတာလို႔ အစိုးရေၾကညာခ်က္က ဆုိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြဟာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ သူေတြ အမ်ားစုပါ၀င္ေနတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းတာကို အျပဳသေဘာေဆာင္ ႀကိဳဆိုသူရွိသလို ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ သံသယရွိေနသူလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား ကြန္ရက္ (HRDP-Human Rights... Continue Reading →

အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္


အံ့ဘုန္းျမတ္ (၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁) (ဒီဗြီဘီ) အစိုးရက အသစ္ထပ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြကုိ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါ တယ္။ ဒီလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ အစိုးရက အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီးေတြ၊ အၿငိမ္းစား တကၠသိုလ္ပါေမာကၡေတြ၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အၿငိမ္းစားအရာရွိေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးပါ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက သံသယနဲ႔ ႀကိဳဆိုေျပာၾကားလိုက္ၾကတာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား ကြန္ရက္ (HRDP) ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက     “အခုေပၚေပါက္ လာတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က တကယ္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြကုိ... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: