ပညာေရး

This category contains 14 posts

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရး


ေဒၝက္တာသန္းထြန္း

B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)

(အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာသမိုင္းေကာ္မရွင္)

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းကို ရွာတယ္ဆုိတာက အရင္က အျဖစ္အပဵက္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လို႔ ျဖစ္ပၝတယ္။ ေရွးပစၥည္းေတြက ကုန္ခဲ့တဲ့ေခတ္က လူေတြ ဘယ္လုိအစားအစာေတြကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး စားေသာက္ၾက တယ္။ ဘယ္လိုအဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိေနၾကတယ္။ ဘာကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္သံုးခဵက္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လို႔ ျဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလို ရွာေဖြလိုႚေတြ႔တဲ့ ပစၥည္းေတြကို တယုတယထုပ္ပိုးၿပီး သိမ္းထားလိုက္တာကေတာ့ အလြယ္ဆံုးေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ ျပတိုက္၊ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေရွးပစၥည္းတခုရလာရင္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္က ေလးမ်ိဳးေပၞလာတယ္။

(၁) Identification ဘာပစၥည္းလဲလိုႚ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။
(၂) Dating ဘယ္တံုးက ဘယ္သူက၊ ဘာအတြက္ လုပ္သြားသလဲလိုႚ ရွာရမယ္။
(၃) Conservation ဒီပစၥည္းကို ရထားတဲ့အတိုင္း ဆက္႓ပီးထိမ္းရမယ္။
(၄) Preserration ဒီပစၥည္းကို မေပဵာက္မပဵက္ရေအာင္ ထိမ္းရမယ္။
(၅) Renovation ပ်က္သေလာက္ပဲ ျပင္မယ္။

(၁) ဘာပစၥည္းလဲလို႔ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခၝ လြယ္တာရွိသလို၊ ခက္တာလည္းရွိပၝတယ္။ ခပ္လြယ္လြယ္ နမူနာျပရရင္ တုတ္ေခ်ာင္းေတြ႔တဲ့အခၝ ကႏုတံလား၊ တူလား၊ သိဖုိႚလိုတယ္။ ေပစာေတြ႔တဲ့အခၝ ေလာကီလား၊ ေလာကုတၱရာလား သိဖုိ႔လိုတယ္။ ဇာတာေတြ႔တဲ့အခၝ ဖြားတာလား၊ ေသတာလား၊ ဥကင္သဖြင့္တာလား သိရမယ္။ စာရင္းဇယားေတြ႔ရင္ ဖြားေသစာရင္းလား၊ အိမ္ေထာင္စာရင္းလား၊ အေရာင္းအဝယ္လား၊ အေကာက္အခြန္လား၊ အေပၝင္အႏွံလား၊ ခြဲၿပီးသိဖုိႚလိုပၝတယ္။ ေျမပံုေတြရင္ သာသနာေျမ၊ မင္းေျမ၊ အသည္ေျမ ခြဲၿပီး သိဖိုႚလိုပၝတယ္။ အဂၤလိပ္ေျမပံုမွာ ထိပ္ကေျမာက္၊ ျမန္မာေျမပံုမွာ ထိပ္က အေရွ႕ျဖစ္ပၝတယ္။ ပုရပိုက္မွာ Verso ဝမ္း Recto ေကဵာ ခဲြရျပန္တယ္။ အသံုးျပဳတဲ့အခၝ ေကဵာက္စာရဲႚ ဘယ္မဵက္ႏွာ စာေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္ပၝတယ္လိုႚ အတိအကဵ ေဖာ္ျပရပၝတယ္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဵက္ဆုိရင္ အပိုအလိုေတြ ရွိတတ္တယ္။ ွယွဥ္ၿပိဳင္ မစစ္ေဆးဘဲ မသံုးဝံပၝ။ ရက္စြဲ အပိုအလို၊ ေရွ႕ေနာက္မညီမညြတ္ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူေျပာတာကို ျပန္စစ္မယ္ဆုိရင္ အေမးခံရသူက စိတ္ဆိုးလိမ့္မယ္။ သူမသိေအာင္ လုပ္ပၝ။

(၂) ပစၥည္းတခုကိုရလာရင္ ဘယ္သူဘယ္တံုးက ဘာအတြက္လုပ္တာလဲ ဆုိတာသိရမယ္။ သိပ္ေဟာင္းတဲ့ ပစၥည္းဆုိရင္ ဓၝတ္ခြဲခန္းတင္ရမယ္။ ျပတိုက္ေတြသြားၿပီး အလားတူပစၥည္းမ်ိဳး ရွာရမယ္။ သဲလြန္စရွာရမယ္။ သဲလြန္စဆုိတဲ့ နာမည္ကပဲ မခိုင္မၿမဲ အရွာရခက္တဲ့ ပစၥည္းလိုႚဆုိတယ္။ အင္မတန္ ပင္ပန္းတယ္။ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္သလုိ၊ အက်ိဳးမဲ့ အခ်ီးအႏွီး ျဖစ္သြားတာလဲ ရွိတတ္ပၝတယ္။ ရွာပၝတယ္၊ မေတြ႔ဘူးဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္မယ္။ မရွိလုိႚ မသိဘူးဆုိရင္ ခြင့္မလႊတ္ပၝ။ ရွက္ဖုိႚလည္း ေကာင္းပၝတယ္။

(၃) ကိစၥတခု ဘယ္တုန္းကျဖစ္သလဲ၊ ပစၥည္းတခု ဘယ္တုန္းက လုပ္သလဲ သိဖုိႚလိုပၝတယ္။ Radio Carbon Dating တို႔ Thermoluminecent Dating ဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာမရ၊ အေျဖကို နဲနဲေစာင့္ရမယ္။ ေဒၞလာ နဲနဲသံုးရမယ္။ ရက္စြဲေဖာ္တဲ့အခၝ Relative Dating ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္နဲႚ ေဖာ္တာလဲရွိတယ္။ Alsolute Dating အတိအကဵ ေဖာ္ႏိုင္တာလဲရွိတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္လုပ္ရရင္ ေအာက္ကဵမခံဘဲ ဒၝက Studied Guess ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္မွန္းတာလိုႚ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒၝက ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းကလိုႚ ေျပာရင္ အရင္အႏွစ္ ၂၀၀၀၀ ဝန္းက်င္လိုႚ ေျပာတာျဖစ္ေလေတာ့ ဒၝထက္ပို႓ပီး အႏုမစိပ္ႏိုင္ေတာ့ပၝ။ သမိုင္းသမားေရာ တူးေဖာ္ေရးသမားပၝ သတိထားရမယ့္အခဵက္က “လုိခ်င္တာမရွာနဲႚ၊ ေတြ႔တာမွတ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္တခဵက္က သိပ္ေရွးကဵတဲ့ အႀကိဳသမိုင္း Prehistory ဆုိရင္ အေရွ႕အာဖရိက ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို စံတင္ထားၿပီး တျခားေဒသကလူေတြက အလုပ္လုပ္ၾကရပၝတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မဵားလိုႚ ခဵမ္းသာသူေတြရဲႚ အေထာက္အပံ့မပၝဘဲ လုပ္လိုႚ မျဖစ္သေလာက္ျဖစ္ပၝတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ ႏွစ္ေပၝင္းရာနဲႚ ေထာင္နဲႚခ်ီၿပီး ေျမႀကီးထဲမွာရ်ိေနတာ မင္းတုိႚဆပ္ေဆာ့လို အခုပ်က္စီးကုန္ၿပီလိုႚ အေျပာမခံရေအာင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန သမားေတြက အလုပ္စခန္းမွာ သိပ္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာပၝတယ္။ အဲဒၝအတြက္ သူတိုႚကို အမ်ားႀကီး ခ်ီးကဵဴးရပၝတယ္။ အင္ဂဵင္နီယာက ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္။ ဒီမွာတုိက္ၿပီးၿပီလိုႚ လက္ညႇိဳးထိုးျပသလို ေရွးေဟာင္းသုေတသနသမားကလည္း ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္ ဒီမွာ ပုဆိန္အက်ိဳးလိုႚ ျပရတဲ့လူေတြပၝ။

(၄) ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အၿမဲလုပ္ရပၝတယ္။ ဒီေနရာကတူးကြက္နဲႚ ဟိုေနရာက အလားတူတူးကြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သလုိ ဒီႏိုင္ငံက တူးကြက္နဲႚ ဟိုႏိုင္ငံက အလားတူတူးကြက္ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပၝတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲႚ အခက္အခဲက တျခားႏိုင္ငံက တုိးတက္ပံုနဲႚ ကြာလြန္းတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္ဖုိႚလဲ မလြယ္ပၝ။ ဒၝကို လြန္ေျမာက္ဖုိႚ နည္းက ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူဖုိႚနဲႚ ေငြေၾကး ျပည္စံုဖုိ႔ လုိပၝတယ္။ ဒၝကို အကဵယ္တဝင့္ စဥ္းစားဖုိႚ မလိုပၝ။ အခုအေျခအေနအရ ခက္ခဲေနတာသာ ျဖစ္ပၝတယ္။ လြန္ေျမာက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိပၝတယ္။

(၅) ေနာက္ဆံုးအခက္အခဲက တူးေဖာ္ေရးမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ကြပ္ကဲမယ့္ လူမလုံေလာက္တာ ျဖစ္ပၝတယ္။ ကမၻာႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲႚ ႀကီးမားတဲ့ တူးေဖာ္ေရးစခန္းေတြမွာေတာင္ ဒီအခက္အခဲမ်ိဳး ရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပိုၿပီး ႀကီးကဵယ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲႚ ပူးတြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရင္ ျဖစ္ႏိုစရာရွိတယ္။ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္တာလဲ ရွိၿပီလိုႚသိရပၝတယ္။

(၆) တူးေဖာ္ေရးက ပစၥည္းထြက္လာတဲ့အခၝ အားကိုးေလာက္တဲ့ ဓၝတ္ခန္းရွိဖုိႚလိုတယ္။ တူးေဖာ္တဲ့အလုပ္ (Field Work) မွာ ႏိုင္နင္းသူ လိုသလို စစ္ေဆးတဲ့ (Lab Work) မွာ ထူးခၽြန္တဲ့လူ လိုပၝတယ္။

(၇) စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့အခၝ အက်ိဳးအေၾကာင္းစံုေအာင္ ျပန္ေျပာရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အစီရင္ခံစာေရးၿပီး ပုံႏိႈပ္ျဖန္ႚေဝရပၝတယ္။ ဒၝကိုမလုပ္ဘဲ မေနသင့္ပၝ။ အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ေတြက သိခ်င္လိုႚ ေစာင့္ရပၝတယ္။ အခုေျပာျပတဲ့အခ်က္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ေကာင္းလားလိုႚ အျပစ္ရွာတဲ့ သေဘာမပၝပၝ။ မပ်က္မကြက္ လုပ္သင့္တယ္။ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရြက္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာသန္းထြန္း

B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)

(အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာသမိုင္းေကာ္မရွင္)

စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း။ အမွတ္ (၁၃၃)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၄ ထုတ္မွ ေဒၝက္တာသန္းထြန္း၏ “ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး”ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပၝတယ္။

Advertisements

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးရန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲတြင္ ပညာေရး ဒု-၀န္ႀကီး ေဟာေျပာ


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၂၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀ (ဒီဗြီဘီ)

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရိွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲမေပးရင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပဲ ဆက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုစည္းရံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဟာေျပာပဲြမွာ ပညာေရး ဒု-၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပးဖို႔နဲ႔ အဲဒီလို မဟုတ္ရင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပဲ ဆက္သြားရမွာလို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ ဆရာမတဦးက ေျပာျပ ပါတယ္။

“၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ တုန္းကနဲ႔ အခု မတူဘူး။ ၉၀ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ တစညကိုမဲမေပးဘဲနဲ႔ အန္အယ္ဒီကို မဲေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အန္အယ္ဒီဟာ အကုန္လံုး အနိုင္ရရိွသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မယ့္ပါတီ ၄၃ ပါတီ ရိွတယ္။ အဲဒီ ၄၃ ပါတီ ရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္တခါလိုပဲ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္က စစ္တပ္က ျပန္ၿပီး အာဏာသိမ္းတာမ်ိဳးကိုေတာ့ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ သူ႔သေဘာက အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ စစ္တပ္ကို မဲေပးဖို႔ ေနာက္ဆံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္က အဲဒါပဲ။”

ဒု-၀န္ႀကီးရဲ႕ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈဟာ တနာရီခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကပါ စိတ္၀င္စားမႈ မရိွဘူးလို႔လည္း အဲ့ဒီတကၠသိုလ္ဆရာမကပဲ ဆက္ေျပာပါတယ္။

“က်မတို႔က အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းထုတ္လို႔မရဘူး။ ဒီျမင္ကြင္းက အရမ္းထူးဆန္းတာ၊ အိပ္တဲ့သူက အိပ္ေနလိုက္တယ္။ ဒီကိစၥကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုတာ စေျပာကတည္းကိုက ေရြးေကာက္ပဲြ၊ သူတို႔ မဟုတ္တာ ေျပာမယ္ ဆိုတာ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုက္တယ္။”

“နားေထာင္ၿပီး သူေျပာတဲ့ စကားကို ျပန္ဟားတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ တေယာက္က လက္ဆင့္ ကမ္းလိုက္ တေယာက္က ေျပာလိုက္ ရယ္လိုက္ေမာလိုက္နဲ႔ ဟားတိုက္ေနတယ္။ ဟားတိုက္ေနေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးထင္တယ္။ တတန္းၿပီး တတန္းကိုလိုက္ၿပီး က်မတို႔ ေနာက္ဘက္ကလူေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ အေပါက္ေတြ ပိတ္ထားလိုက္ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာထားတင္တင္းနဲ႔ လိုက္ေျပာတယ္။ လန္႔စရာ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ စင္ေပၚကလူကလည္း ဟိန္းလား ေဟာက္လား ေျခာက္လားနဲ႔ ေအာက္ကလူကလည္း အဲလိုမ်ိဳး ေျပာတယ္။ တကယ္ထူးဆန္းတယ္၊ စိတ္လည္း ပ်က္သြားတယ္။”

ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းနဲ႔ ဒု-၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြ ကလည္း အထက္ျမန္မာျပည္က တကၠသိုလ္ေတြမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို မဲေပးဖို႔ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထက္မံျပဳလုပ္ဖို႔ ရိွတယ္လို႔လည္း ပညာေရးေလာကသားတခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္။ လက္ရိွအေနေတြမွာေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီး အရပ္၀တ္လဲထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၀န္ႀကီးေတြ ကိုယ္တိုင္ လည္း ၀န္ႀကီဌာနတိုင္းလိုလိုမွာ အခုလို မဲဆဲြစည္း႐ံုးမႈမ်ိဳးေတြ ရိွေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပဒကို အတည္ျပဳစဥ္ တုန္းကလည္း ၀န္ထမ္းေတြ ႀကိဳတင္ ေထာက္ခံမဲေတြထည့္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း အဲ့ဒီလိုျပဳလုပ္မွာပဲျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕က ဆိုၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံျပဳပညာနိဒါန္း


မိုးသန္ (စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္း အမွတ္-၄ ဇူလိုင္ ၂၀၀၇)

လူတို႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ ပ်ားမ်ားကဲ့သို႔ အစုအေပါင္း အသိုက္အၿမံဳႏွင့္ေနတက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳရင္း စနစ္က်သည့္ ဆက္ဆံေရးပံုစံေအာက္ တြင္ ေပါင္းစုေနထိုင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တာ၀န္ယူမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္း ျဖင့္ ကိုယ့္အစုအေ၀းအသိုက္အၿမံဳအတြင္း ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားႏွင့္ ပ်ားမ်ား၊ ပုရြကက္ဆိတ္မ်ား ကဲ့သို႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါမ်ားအၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈရွိသည္။ အျခားသတၱ၀ါမ်ားသည္ ဗီဇ၏လႊမ္းမိုးမႈ သက္သက္ျဖင့္ သူတို႔အသိုက္အၿမံဳ၏ အစဥ္အလာ ဖြဲ႔စည္းမႈ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ရွင္သန္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ပုဂၢလိကဘ၀သည္ အေရႊ႕အေျပာင္းမရွိ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းမရွိၾကေခ်။ လူသားတို႔မွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ေရွ႕မ်ိဳးဆက္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အသိတရားမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းတတ္သည့္ အသိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ျမင့္မားသည့္ အေတြးအေခၚရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သမိုင္းေခတ္၏ ေနာက္ခံကားေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပံုစံမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆေရးပံုစံမ်ား၊ စံျပႏိုင္ငံေတာ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မတူညီေသာ ႐ႈ႕ေထာင့္အသီးသီးမွ ေတြးေခၚၾကံဆေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္ခံရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈ႕ ႏိုင္ငံေရးကို အာမခံႏိုင္မည့္စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ခ်ေပးခဲ့ ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပၸံပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ယခုစာစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အေကာက္အယူမ်ားကို တင္ျပသြား မည္ျဖစ္သည္။ Continue reading

အလြယ္ဖတ္ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဒႆန


အံ့ဘုန္းျမတ္ (၂၈၊ ဇြန္ ၂၀၁၀)

ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးနဲ႔ အေတြးအျမင္ေတြ မေရးျဖစ္တာေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ၊ မေရးျဖစ္ဆို စာလည္း ျပန္မဖတ္ႏိုင္ေအာင္ကို အလုပ္ေတြမ်ားေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဒီကေန႔ေတာ့ စာေရးဖို႔စဥ္းစားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ခ်က္တင္ေတြထဲမွာ အျပန္အလွန္ အမ်ားဆံုးေျပာျဖစ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို စာခ်ေရးဖို႔ စိတ္ကူးရလာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးပိုဖတ္ထားတဲ့ သူေတြအတြက္ မရည္ရြယ္ပဲ စာကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ ဖတ္မထားတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တက္သေလာက္ မွတ္သေလာက္နဲ႔ “အလြယ္ဖတ္ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဒႆန” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးဖို႔စိတ္ကူးရလိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ပတ္သက္ေနၾကရတဲ့ သိပၸံဆုိင္ရာနည္းပညာေတြ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္နဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားေတြ စတဲ့စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြရွိေနလဲ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကလဲ ဆိုတာေတြကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ၾကေအာင္ ေရးသားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သိပၸံဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆန

သိပၸံဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆနအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္နဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို စေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဒႆနက်မ္းေတြမွာေတာ့ သိပၸံပညာရွင္နဲ႔ သိပၸံပညာ ရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္တဲ့ ပညာရပ္ေတြနဲ႔ အေၾကာင္း အရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို အေတြ႔အႀကံဳအာ႐ံုေတြမွာ အေျခခံၿပီး လက္ေတြ႔စမ္းသက္ ျပဳလုပ္ၾကတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ သိပၸံပညာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပညာရပ္အရ လုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးမႈအသစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အရာရာကို အာ႐ံုနဲ႔ တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႔ သိျမင္ႏိုင္မႈမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ ရွိၾကတယ္လို႔လည္း သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ဒႆနပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ၾကတာမ်ိဳး ေတြလည္းရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ ေတြ ကို အာ႐ံုသိနဲ႔တိုက္႐ိုက္သိျမင္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြမွာ အားနည္းတယ္ဆိုေတာ့ အေတြးက တမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏ်ဴးကလီးယား သီအိုရီကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ အိုက္စတိုင္းဟာ သူရဲ႕ ဖန္တီးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးဆက္ အဆိုးနဲ႔အေကာင္း တြဲလွ်က္ရွိေနႏိုင္ မယ္ဆိုတာ အာ႐ံုသိနဲ႔ သိမယ္ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးဆက္ အဆိုးေတြရွိမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းေတြ မွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ သူမွာ ဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားမနည္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူ ႏ်ဴကလီးယားသီအိုရီကို ထုတ္ခဲ့ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုသာ သူ မထုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္ကို ေဆးပညာမွာသံုးတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာသံုးတာ ဒါမ်ိဳးေတြကို ရရွိႏိုင္ၾကေတာ့မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီက်မ္းရင္းတစ္ခုမွာေတာ့ “သိပၸံပညာရွင္ေတြ ဟာ သူတို႔ရဲ႕စူးစမ္း ေလ့လာခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္တာ မလုပ္ခင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆဖို႔ လိုအပ္ၿပီး။ အဲ့ဒီလို ေတြးဆတဲ့ ေနရာမွာ ျပႆနာေတြေပၚေပါက္လာရင္ ဒႆနပညာရွင္ေတြက ေ၀ဖန္ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆၿပီး ကူညီေျဖရွင္း အေျဖရွာေပးၾက ရတယ္။” လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒႆနပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ သိပၸံပညာရပ္ေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳသင့္တယ္။ အသံုးျပဳအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္စံႏႈန္းေတြခ်ိန္ထိုးတြက္စၿပီး ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္း၊ အႏုပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားစတဲ့ပညာရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒီသေဘာတရားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလြယ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီဘက္ေခတ္မွာ အိုင္တီနည္းပညာလို႔ သိပၸံပညာေတြ ေနစဥ္နဲ႔အမွ် အသစ္အဆန္းေတြ ထြက္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဘယ္လို အသံုးျပဳၾကမလဲ။ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလို သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ အိုင္တီနည္းပညာရွင္ေတြက သူတို႔တာ၀န္ကို သူတို႔ေက်ပြန္တဲ့ အေနနဲ႔ နည္းပညာအသစ္အဆန္းေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ အဲ့ဒီနည္းပညာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ကိုယ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အႏုပညာ၊ ရွိမႈသိမႈပညာ စတဲ့အရာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဘယ္လိုပံုေဖာ္ၾကမလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔လိုလာပါၿပီ။

၂။ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆန

သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆနအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း သမိုင္းပညာနဲ႔ သမိုင္းပညာရွင္ေတြ အေၾကာင္းက စေျပာရမွာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းနဲ႔ သမိုင္းပညာရွင္ ဆိုတဲ့အရာေတြကို ဒႆန႐ႈ႕ေထာင္ကေန ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူသားေတြနဲ႔ပတ္သက္ႏြယ္ေနတဲ့ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးသမွ်အေၾကာင္းအရာေတြကို အနာဂတ္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သင္ခန္းစာအျဖစ္၊ အေတြ႔အႀကံဳအျဖစ္ ယူေဆာင္လာတဲ့အရာလို႔ အၾကမ္းျပင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို လို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ရဲ႕ အခန္းက႑ကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ တာ၀န္ကို ယူထားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီးေဒါက္ တာသန္းထြန္းဆိုတဲ့ဘူးတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ကေတာ “သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္သူေတြဟာ အဂတိ မလိုက္ရဘူး။ ခ်စ္လို႕ေျမႇာင့္ပင့္ေရးတယ္။ မုန္းလို႕ ႏိွမ့္ခ်ကဲ့ရဲ့တယ္။ ေၾကာက္လို႕ ဖုံးကြယ္ေျပာတယ္။ မသိတာကို ဝန္မခံခ်င္လို႕ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေရးတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ရဘူး။” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆနအေၾကာင္းမွာေတာ့ အထက္က ေျပာခဲ့သလို သမိုင္းပညာရွင္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ လူသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္ သင္ခန္းစားေတြက အယူအဆ သေဘာတရားေတြကို ဒႆနအျမင္က ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ေ၀ဖန္စမ္းစစ္တဲ့ အခန္းက႑ကို ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္တယ္လို႔ ဒႆနက်မ္းရင္း တခ်ိဳ႕မွာ ဆိုပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြကို ဒႆနပညာက ေျဖရွင္းျပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူသားေတြနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဒႆန ပညာရွင္ေတြက လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္စံႏႈန္းေတြခ်ိန္ထိုးတြက္စၿပီး ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္း၊ အႏုပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားစတဲ့ပညာရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သမိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတိတ္ ေခတ္သမိုင္း၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္းနဲ႔ အနာဂတ္ေခတ္သမိုင္းဆိုၿပီးရွိတဲ့ ေနရာမွာ အတိတ္ေခတ္ သမိုင္းက အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၿပီး အနာဂတ္သမိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမယ့္ တာ၀န္ေတြရွိလာပါၿပီ။

သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာေတာ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆနပညာရွင္ေတြက လူသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို တိုင္းတာဆံုးျဖတ္ ေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက႐ံုသာမက လူသားတစ္ေယာ္ခ်င္းဆီ (သမိုင္းဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီရဲ႕) လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ျပဳမူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကတာေတြ႔ရပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သမိုင္းကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့ သမိုင္းပညာရွင္လို႔ အခန္းက႑ကပဲ ရပ္တည္ ၾကမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သမိုင္းကိုဖန္တီးသူေတြအျဖစ္ သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာရတဲ့ သမိုင္းဇာတ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကမလား။ ဒါမွမဟုတ္ သမိုင္းဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္သူေတြေပးတဲ့ သင္ခန္းစားေတြကို လက္ေတြ႔လူမႈဘ၀မွာ ခ်ိန္ထိုးတြက္ဆၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အႏုပညာ၊ ရွိမႈသိမႈပညာ စတဲ့အရာေတြအတြက္ ပံုေဖာ္ေပးၾကမယ့္လူေတြအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကမလားဆို တာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။

၃။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆန

ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ဒႆနအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အရင္ ေျပာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဒႆနေဗဒက်မ္းရင္းအခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လူအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး က အနာဂတ္လူငယ္လူရြယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ဘာသာရပ္အလိုက္သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးတဲ့ အရာအျဖစ္ အၾကမ္း ျပင္း႐ႈ႕ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအတြက္ အနာဂတ္လူငယ္ေတြအတြက္  ဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အလုပ္ဟာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက အစိုးရေတြက အဓိကအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေခါင္ေဆာင္ေကာင္း ေတြကို ဘယ္လိုပညာေရးစနစ္က ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ဒႆနပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး သင္ၾကားေရးပံုစံေတြ၊ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေရးဆြဲၿပီး ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈျပဳလုပ္ၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီဒႆနရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေရာက္လာပါၿပီ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ အေကာင္းမြန္ဆုံုး သင္ၾကားေရးပံုစံေတြ စနစ္ေတြနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အဓိကက်တဲ့ လူငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာအဆင့္နဲ႔ ရပ္တည္ေနရင္ ကိုယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ပညာရွင္မ်ိဳးေတြကို ေမြးထုတ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ တဖက္က လိုအပ္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေတြကေန အဆင့္ျမင့္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပညာေတြကို သင္ၾကားၿပီး လူငယ္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးကိုလည္း ေမြးထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ အဲ့ဒီအခန္းက႑ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ဒႆနပညာရွင္ေတြက ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရက ဘယ္လိုပညာ သင္ၾကားေရး ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ထက္ျမတ္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မယ့္ ပညာေရးပံုစံနဲ႔လား ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးနဲ႔ သင္ၾကားေပးလိုက္တယ္ ဆိုတာ ေ၀ဖန ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ကိုယ့္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေျဖကို မေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိၿပီး ႀကိဳးစားၾကဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ပညာေရးစနစ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အေျခအေနမွာ အေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြက ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္ကေန လူငယ္ေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္အဟာရအျဖစ္ ပညာႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ေရာ ကိုယ္သင္ၾကားလာခဲ့ရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ တကယ္ပဲ အက်ိဳးရွိတဲ ပညာေရးစနစ္လား၊ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္လားဆိုတာ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုဆန္းစစ္ႏိုင္မွ ကိုယ့္အတြက္ ဘာအေရးႀကီးသလဲ။ ဘာလိုအပ္သလဲ ဆိုတာကိုလည္း နားလည္လက္ခံၿပီး ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အႏွစ္ခ်ဳပ္

အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျခံဳၿပီးသံုးသပ္လိုက္ရင္ သိပၸံဆိုင္ရာနဲ႔ အကၽြမ္း၀င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့၀ဲယားေတြ၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ၊ ဘေလာ့ခ္ေတြ၊ လူမႈေရးအြန္လိုင္းကြန္ယက္ေတြမွာ အိုက္ဒီယုိေလာဂ်ီေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ လိုက္ပါႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့လာလိုက္စား ေနၾကရတယ္ဆိုတာေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ေလ့လာၾကတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဒီနည္းပညာေတြကို ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ နိစဓူ၀ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မပတ္သက္ခ်င္လဲ ပတ္သက္ေနရမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေနစဥ္နဲ႔အမွ် ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီကြဲျပားျခားနားေနတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေတြ၊ အႏုပညာခံစားခ်က္ေတြစတဲ့ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ေပါင္းစပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြဟာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္သူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ သမိုင္းကိုဖန္တီးသူေတြအျဖစ္ဒါမွမဟုတ္ အနာဂတ္လူေဘာင္အတြက္ ကိုယ္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ေတြကိုသင္ခန္းစာယူၿပီး ခိုင္မာတဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ လိုအပ္ေနတဲ့ပညာေရးကြက္လပ္ကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေစဖို႔ တိုက္တြန္းရင္ ဒီစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ အေပၚမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကားဖို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဒႆနိကေဗဒဘာသာရပ္ ျပဌာန္းစာအုပ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ဒႆနိကေဗဒက ဆရာတခ်ိဳ႕ရဲ႕ လမ္းေဘးေဟာေျပာပို႔ခ်မႈေတြကို ကိုးကားၿပီး ေရသားထားတာျဖစ္ တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံအပ္ပါတယ္။

အံဘုန္းျမတ္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၂ ဇြန္ ၂၀၁၀

http://burmese.dvb.no/news.php?id=11072

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ သားသမီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားျပားလာပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အျခား ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ်္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း ၆၄ ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈေတြ မႏွစ္ကထက္ ပိုမို မ်ားျပားလာတာပါ။ ဒီလိုမ်ားျပားလာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ပညာေရးသုေတသီ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က အခုလို ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာျပပါတယ္။

“ေက်ာင္းေတြမွာက ဒီႏွစ္မႇာ ေက်ာင္းသား သိသိသာသာတုိးလာတာ ရွိတယ္။ ဆရာမ ေဒါက္တာစင္သီယာ ဦးစီးတဲ့ စီဒီစီအီး ေက်ာင္းဆုိရင္ မႏွစ္က ေက်ာင္းသား တေထာင္လက္ခံတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ တေထာင္နဲ႔ ႏွစ္ရာေက်ာ္သြားၿပီ။ ကေလးေတြလည္း ေနရာအခက္အခဲ ရွိတယ္။ ေစတနာေက်ာင္းဆုိလည္း အလားတူပဲ။ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားဦးေရ တရာေလာက္ပဲ ဆန္႔တယ္။ လာအပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားက တရာေက်ာ္ေနေတာ့ ေနရာလည္းမရွိေတာ့ ကေလးေတြလက္မခံႏိုင္ဘူး။ တျခားေက်ာင္းေတြလည္း အလားတူပဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြက တုိးလာတယ္။”

ဒီလို ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ သားသမီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ပုိမိုမ်ားျပားလာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ထူေထာင္ထားတဲ့ စီဒီစီအီးေက်ာင္းက ဆရာဦးေအာင္ခိုင္က သူ႔အျမင္ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“မဲေဆာက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ပိုၿပီးမ်ားလာတာက က်ေနာ္တို႔ ၀မ္းသာစရာ အခ်က္ေတာ့ မျမင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ထဲမွာ အေျခအေနေတြ ပိုဆုိးလာတဲ့ အေနအထားကို ျပတာပဲေလ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာက အနာဂတ္က သိပ္မေသခ်ာဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား၊ ႀကိဳးစား ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအနာဂတ္က သိပ္ၿပီးေတာ့ တိတိက်က် မရွိလွဘူး။ ဒီကေက်ာင္းေတြက ၿပီးသြားလုိ႔ရွိရင္ အလုပ္ထဲပဲ ေရာက္ဖို႔ မ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ အနာဂတ္က သိပ္မလြယ္ဘူး။ ဒီကေန ျပန္သြားမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္က ဟုိမႇာက လက္ခံႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေျခအေနက မရွိဘူးေပါ့။”

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာသင္ေက်ာင္း တာ့ခ်္ခ႐ိုင္အတြင္းမႇာ ၆၄ ေက်ာင္းရွိၿပီး အဲ့ဒီမႇာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းရွိၿပီး က်န္တာေတြကေတာ့ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူကဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေက်ာင္းေတြရဲ႕ ရပ္တည္ေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က

“ေက်ာင္းအပ္တဲ့ ကေလးကမ်ားေတာ့ ေက်ာင္းေတြက ေနရာမရွိ။ ေနာက္အခက္အခဲက ဆရာလည္း မလုံေလာက္ဘူး။ ဒီႏွစ္မွာက အလွဴေငြေတြက သိသိသာသာ ေလ်ာ့သြားတယ္။ မဲေဆာက္က ေက်ာင္းေတြမွာ အလွဴရွင္ေတြေလ်ာ့ေတာ့ တဖက္ကလည္း ေငြလဲႏႈန္းက ေျပာင္းသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ထိုင္းေငြမွာ အရနည္းသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေက်ာင္းေတြမႇာ ေငြမလုံေလာက္ ျဖစ္တယ္ေလ။ ျဖစ္ေတာ့ ဆရာေတြလည္း တုိးမခန္႔ႏုိင္၊ တခ်ဳိ႕ဆရာေတြဆုိ လခမရတာ သုံးေလးလ ရွိၿပီ။ စီဒီစီေက်ာင္းဆုိရင္ ဆရာေတြအားလုံးလစာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လခေလ်ာ့ရတယ္။ အခက္အခဲက ဘယ္လုိလဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားဦးေရ တုိးလာတယ္။ ေက်ာင္းက ေနရာမဆန္႔ဘူး။ တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ကလည္း ေငြမလုံေလာက္ဘူး၊ အဲလိုသြား ျဖစ္ ေနတယ္။”

ဒီေက်ာင္းေတြက မူလတန္းအတြက္ သင္႐ိုညႇန္းတန္းေတြကို ျပဌာန္းထားၿပီး အဲဒီထဲမႇာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ထိုင္းစာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံနဲ႔ လူမႈေရးဘာသာေတြ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးညႇန္းတန္းကိုေတာ့ ျပဌာန္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးပံုစံကေတာ့ သူငယ္တန္းကေန ၁၂ တန္း အထိရွိၿပီး အဲဒီကေန ထိုင္းတကၠသိုလ္ေတြမႇာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ ေက်ာင္းတာ၀န္ရႇိသူေတြက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္က တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္အသီးသီးကတာ့ ဒီေက်ာင္းေတြက ေအာင္ျမင္လာတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို လက္ခံျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: