Archive for

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္


ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ (ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၄၅ မတ္လ ၂၀၁၂)

ဒီေ၀ါဟာရေတြဟာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာလို႔မရတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ စၾကည့္ၾကပါစို႔။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ

ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္နိမိတ္အတြင္းက ေနရာေဒသတစ္ခု၊ အရပ္ေဒသ တစ္ခုကို ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေနရာေဒသ၊ အရပ္ေဒသရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အတူတကြေနထိုင္လာၾကတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြဟာ ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြ တူၾကတာလည္းရွိတယ္။ မတူၾကတာလည္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံလို႔ ေယဘုယ်ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ၀ိေသသျပဳလည္း ေခၚတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္လိုု႔ ေခၚလိုက္တဲ့အခါ အဲ့ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာ ပါ၀င္လာၿပီ။ အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိေတြကို စုေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚလိုက္တာလည္း ရွိတယ္။

အဲ့ဒီလို အစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္စုစည္း တာ၀န္ယူထားတဲ့လူေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတတ္ၾကေသးတယ္။ လူေတြရဲ႕ အစုအေ၀း အသင္းအဖြဲ႔ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ Body Politic လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒါက လူေတြကို ေခၚတာ။ အဲ့ဒီလို အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါတဲ့ လူေတြရဲ႕ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စကားစဥ္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရာမွာ….

၁။         ပထ၀ီ၀င္နယ္န၀မိတ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေနရာ

၂။         အဲ့ဒီေနရာမွာေနတဲ့ လူေတြရဲ႕အစိုးရ

၃။         အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ

၄။         အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အစြမ္းသတၱိ၊ အရွိန္အ၀ါေတြ

၅။    အထက္ပါအခ်က္ေတြအားလံုးကို ေပါင္းရံုထားတဲ့ ဂုဏ္သေရေတြ၊ သိကၡာေတြ၊ အရည္အခ်င္း တန္ဖိုးေတြကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ နာမည္တခုလို႔ အတိုခ်ဳပ္မွတ္ႏိုင္တယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာလည္း က်ယ္၀န္ပါတယ္။ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ေတြ ေထြျပားတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ အရပ္သားနားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တခုျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားလို႔လည္းေခၚတယ္။ ျပည္သူလူထု လို႔လည္း ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ကိစၥကို လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီအစိုးရမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုတာ ရွိရတယ္။ ဒါမွ အဲ့ဒီႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေပါ့။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာဆိုတာ လိုတယ္။ အဲ့ဒီအာဏာကို ျပည္သူ႔ (သို႔မဟုတ္) လူထုက ကိုင္ထားတဲ့ စနစ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို လူထုလက္ထဲမွာ ထားတဲ့စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔ ေခၚတယ္။

စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ “အအုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္“  ဆိုတဲ့စကား။ Rule By The Ruled ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူထုဆိုတာရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ နားလည္ထားၾကတယ္။ တကယ့္ဓမၼစစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ခံေနရတဲ့ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြျဖစ္တယ္။ လူထုက အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာကိုး။ အစိုးရဆိုတာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက အအုပ္ခ်ဳပ္ံ လူထုျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ လကၡဏာေတြရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီပဲ။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပဲျဖစ္တယ္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ စနစ္ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပဲေပါ့။ လူထုအေရးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ အစိုးရကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ လူထုကလြဲလို႔ တျခားဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခြင့္မရွိဘူး။ သမၼတလို အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ေရြး်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ တျခားအာဏာပိုင္အႀကီးအကဲေတြလည္း ဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ တစ္နည္း ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အေပၚက ေရြးၿပီးခန္႔လို႔မရဘူး။ ေအာက္ေျခလူထုက ေရြးၿပီးတင္ေျမႇာက္ ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားတစ္ရပ္၊ ဒီမိုကေရစီ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုဆႏၵသေဘာက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၿပီ ဆိုပါစို႔။ အစိုးရအဖြဲ႔ရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအစိုးရဟာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူး။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လူထုကို မတရားဖိႏွိပ္အုပ္စိုးလာတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို လူထုက အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တယ္။ သေဘာကေတာ့ လူထုက ေရြး်ယ္တင္ေျမႇာက္တယ္။ ေနရာမက်ရင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လကၡဏာရပ္ျဖစ္တယ္။ စာေတြေပေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလကၡဏာရပ္ဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားရဲ႕ အဓိက၊ အခ်က္အခ်ာ၊ အထြတ္အထိပ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။ သူ႔ထက္ အေရးႀကီးတာ မရွိေတာ့ဘူး။ သူဟာ အေခါင္အခ်ဳပ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမာတယ္ဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ လူထုက သေဘာမတူရင္၊ သေဘာမက်ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾသဇာအာဏာႀကီးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ ဆင္းေပးရတယ္။ အဖယ္ရွားံရတယ္ဆိုတာ မွတ္ယူထားၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုကို မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာ အာဏာႀကီးမားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ လူထုက သေဘာမက်ရင္ ဆင္းေပးရတယ္။ ဒါ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေျပာၾကဦးစို႔။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လို႔ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး မွန္မွန္က်င္းပရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အသတ္တမွ် အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမွတပါး တျခားဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မွ အစိုးရျဖစ္တည္ခြင့္ မရွိလို႔ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားပဲ။ ဒါက ရွင္းပါတယ္။ မလြတ္လပ္ရင္ တရားမွ်တမႈမရွိရင္ အဲ့ဒါ

၁။    ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။

၂။    ေရြးေကာက္ပဲ (၀ါ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ။ အထူးေျပာေနလို႔ မရပါဘူး။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း


ထြန္းေဇာ္ေဌး (ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၄၅ မတ္လ ၂၀၁၂)

(ငါဟာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္။ (I am the State ) လို႔ ဟစ္ေၾကြးခဲ့တဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးကို အတူတူလို႔ ျမင္လာၾကတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပစၥည္းမဲအာဏာရွင္ပဲဆိုဆို တစ္ပါတီအာဏာရွင္ လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာၾကာ အိပ္မက္ဆိုးမက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရကို ကြဲကြဲျပားျပားမျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ ခြဲခြဲျခားျခား မသိႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုကို ကာလရွည္ၾကာၾကာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ (ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တစ္သားတည္းပဲ) လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစာကို ေရးပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို State လို႔ အဂၤလိပ္လို ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ ႏိုင္ငံကို Country လို႔ ျပန္ၿပီး အစိုးရကိုေတာ့ Government လို႔ ျပန္ၾကပါတယ္။ ေ၀ါဟာရေတြ စကားရပ္ေတြ မတူသလို စရိုက္လကၡဏာရပ္ေတြလည္း မတူၾကပါဘူး။ ပထမဆံုးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေခၚတဲ့ State or state power အေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂) မူလအခြင့္အေရးမ်ားဆိုတဲ့က႑မွာ (ႏိုင္ငံေတာ္) ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးထားတာက (၉။ ဤအခန္းႏွင့္ အခန္း (၃)၊ အခန္း (၄)တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားရပ္၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္မွာ ေရွ႕ေနာက္စကားတို႔၏ အဓိပၸာယ္ကိုေထာက္၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။) (စာ ၂) လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူကေတာ့ ေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္အရ ေရွ႕ေနာက္ခ်ိန္ဆ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ပိုင္နက္နယ္ေျမ ပထ၀ီသေဘာတရား နယ္နိမိတ္တို႔ ရွိရပါ့မယ္။ တိုင္းသူျပည္သား ရွိရပါမယ္။ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရွိရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ယူနစ္တစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရင္ ရႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေပးရာမွာ ေဘာင္က်ဥ္းမွာစိုးတဲ့အတြက္ ပညာရွင္အမ်ားစုက စရိုက္လကၡဏာရပ္ေတြနဲ႔ ဖြင့္ဆိုျပေလ့ရွိပါ တယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ State or state power ထဲမွာ ေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြထဲမွာ ပိုင္နက္နယ္ေျမရွိျခင္း အေျခတက် ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ ရွိျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အေရးကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရွိျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံအေရးကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းတခုေပါ့။ အစိုးရ Government ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာရွိေစလိုတဲ့ ေပၚလစီေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ယႏၱယားတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန လုပ္ကိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရတဲ့ ယူနစ္တစ္ခုကို အစိုးရလို႔ေခၚတာပါ။ (ဘုန္းသက္ပိုင္ေရးတဲ့ လူငယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ အစိုးရနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စာ ၂၇)

Continue reading

Categories

%d bloggers like this: