ႀကိဳးနီစနစ္တိုက္ဖ်က္မည္ဟု သမၼတ ေျပာၾကား


အံ့ဘုန္းျမတ္ (၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁) (ဒီဗြီဘီ)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိေနတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ အမူအက်င့္ေတြကို တိုက္ဖ်က္အေရးယူသြားမယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္ေျပာ သြားတာပါ။

ဒုတိယသမၼတကအစ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြအထိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ကတိျပဳေျပာၾကားသြား တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ေနရတဲ့အခက္အခဲေလးေတြကလည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္တုိင္းႀကဲတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ မ်ားတယ္။ အမ်ားစုခံရတာလည္း အဲဒါေတြပဲ။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူေျပာသြားေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းထားတယ္။”

သမၼတမိန္႔ခြန္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံသူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာတာ ေတြ႔ရပံုကိုလည္း ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ပထမဆုံး သမၼတအျဖစ္ ရာထူးလက္ခံတဲ့အခ်ိန္ကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို ဥပေဒအရ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့သေဘာေတြ သူကေျပာတယ္။ အဲဒါက ပထမအခ်ိန္ေပါ့။ အခုဒုတိယအခ်ိန္က်ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း လက္မခံတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းေတြအတြက္ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ သေဘာေျပာတယ္။ အဲဒါက ကြာသြားတယ္။”

သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အဓိကထား ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: