လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၈ ဇြန္ ၂၀၁၁  (ဒီဗြီဘီ)

ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း နအဖစစ္အစိုးရက ပထမဆံုးေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ခုေပါင္း ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ေတြအပါ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ေတြအတြက္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္တဲ့အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဒီစာတမ္းဖတ္ၾကားမႈေတြထဲမွာ ဒီလ ၇ ရက္ အဂၤါေန႔က ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ဥပေဒဌာနေတြက ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးေတြက ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ၾက တာပါ။ ဒီစာတမ္းေတြ ဖတ္ၾကားအၿပီးမွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္ေတြ ကတိေတြနဲ႔ တာ၀န္ခံခ်က္ေတြ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ေတြက စာတမ္းေတြ ျပန္လည္ျပဳစုေရးသားၿပီး ထပ္ဆင့္ဖတ္ၾကားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ အစိုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္ေတြ ကတိေတြနဲ႔ တာ၀န္ခံခ်က္ေတြ စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရွင္းျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔က စာတမ္းဖတ္ပဲြကို နားေထာင္ေနၾကတာ ဥပေဒဘက္ကေလ။ တကၠသိုလ္ဘက္က ဆရာမႀကီးေတြလာၿပီး ေတာ့ စာတမ္းေတြကို ဖတ္ျပၾကပါတယ္။ အဲဒါေတြ က်ေနာ္တုိ႔ နားေထာင္ေနၾကေတာ့ ၿပီးမွပဲ ႏႈိင္းယွဥ္တာေလးေတြကို စာတမ္းျပဳစုတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္က လႊတ္ေတာ္ကေန ဖဲြ႕စည္းေပးတဲ့ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီေတြရဲ႕ ေတြ႕ရွိမႈတုိ႔၊ ရပိုင္ခြင့္တုိ႔ အကုန္လုံးကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြ ေပးထားသလဲဆုိတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးကာမွ အဲဒါေလးကို စာတမ္းျပဳစုမွာပါ။”

ဒီလ ၇ ရက္ေန႔က ဥပေဒဆိုင္ရာ စာတမ္းေတြ ဖတ္ၾကားသြားရာမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ မေကြး စတဲ့တကၠသိုလ္ေတြက ဥပေဒပညာရွင္ ပါေမာကၡေတြက ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး စတဲ့အေရးေတြကို လက္ရွိျပ႒ာန္းဥပေဒေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: