၁၁ ပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္း


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၆ ဇြန္ ၂၀၁၁ (ဒီဗြီဘီ)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲက ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီ ၁၁ ပါတီက မၾကာခင္မွာက်င္းဖြယ္ရွိလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းလုပ္ ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

ဒီလ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ဖဲြ႔စည္းလိုက္တဲ့ ဒီေကာ္မတီကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းတင္ေအာင္က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“ႏွစ္ရက္ေန႔က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြပါတီမ်ား ၁၁ ပါတီ အစည္းအေ၀းလုပ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ရက္ေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳတာေပါ့။ ၿပီးရင္ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း စမယ္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကေနေတာ့ အရင္ေရြးေကာက္ပဲြလို ကိုယ့္ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ရယ္၊ မထပ္ေအာင္ရယ္၊ မလပ္ေအာင္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ အျပည့္အ၀ရေရး၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြ တကယ္မဟာမိတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးတို႔ တစညတို႔နဲ႔ စီးခ်င္းထိုးႏိုင္ေအာင္ေပါ့။”

ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီ ၁၁ ပါတီထဲမွာေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု၊ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ၊ ဖလံုစေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏုအန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီတို႔ ပါ၀င္ထားပါတယ္။ လက္ရိွအေျခအေနမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကေန ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေန႔ရက္အတိအက်ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသးသလို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕လစ္ လပ္သြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: