မသမာသူေတြ အလြဲသံုးစားလုပ္သူေတြ အေရးယူဖို႔လို


အထူးစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ မသမာမႈျပဳလုပ္သူေတြ၊ အလဲြသံုးစားျပဳ လုပ္သူေတြ၊ ကိုယ္က်င့္ တရား ပ်က္ယြင္းသူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားၾကဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ႐ံုးမွာျပဳလုပ္ေနတဲ့  အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ (၁/၂၀၁၁) ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ သမၼတ ဦးသိန္စိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြကို အမွာစကား ေျပာၾကာမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုက္တာလဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈအပိုင္းမွာ မကုန္သင့္တာေတြကို မကုန္က်ရေအာင္ စိစစ္သံုးစဲြၾကဖို႔ အေလအလြင့္ဆံုးရံႈးမႈေတြ မရိွေအာင္၊ မသမာမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္က ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းခြင္အထိ အေရာက္သြားျပီး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ျပဳျပင္ေပးၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းပြဲကို ၿပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာ ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အေေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိေနတဲ့ အထူးစီမံကိန္းေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးေနၾကတာလဲျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: