“ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား” အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေန


အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀လာတဲ့ “MYANMAR PEOPLE : Expectations and 2010 Election” ေခၚ “ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား” အမည္ရ အစီရင္ခံစာပါ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑” မွာပါ၀င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြၾကားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေကာင္စီ (နအဖစစ္အစိုးရ) က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲ မသမာမႈေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ မဲအႏိုင္ရလိုမႈမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်ေရးသား ထုတ္ေဖာ္တင္ ျပထားေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မီဒီယာအခန္းက႑ေတြမွာေတာ့ လိုရာစြဲေရးသားထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ပ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မီဒီယာအခန္းက႑အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ကို ေမးျမန္း တင္ျပထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္ပမွထုတ္လႊင့္တဲ့ ျမန္မာပိုင္းမီဒီယာေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းထက္  ဘက္လိုက္မႈေတြအေပၚအေျခခံတဲ့ သတင္းေတြကိုပဲ ဦးစားေပးေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအစီအရင္ခံစာထဲမွာပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မီဒီယာအခန္းက႑ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ နီးပါးရွိတဲ့ ဒီအစီရင္စာအတြင္းမွာေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ခံ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပပါရွိမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Euro Burma Office နဲ႔ ျပည္တြင္းအေျခအစိုက္ Myanmar Egress  တို႔က ပူးေပါင္း ေရးသားထုတ္ေ၀တယ္လို႔ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလိုသတင္းေတြ ထြက္ေပၚ ေနေပမယ့္လည္း ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ခံ ထုတ္ေ၀တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ တရား၀င္ ေျပာၾကားလာတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: