၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူတဲ့အေပၚ အျမင္မ်ား


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ (ဒီဗြီဘီ)

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ နိုင္ငံကို ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နအဖစစ္အစိုးရက ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ကို လာမယ့္ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေခၚယူေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။ နအဖစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကို ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၄၄၃ နဲ႔ ၁၂၃ တို႔အရ လာမယ့္ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာ စတင္ေခၚယူမယ္လို႔ ဒီကေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္တာပါ။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ မွာေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္မယ့္ ေန႔မတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ မွတ္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ေခၚယူလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၁၂၃ အရလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သက္တမ္းတရပ္ စတင္တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ စတင္က်င္းပတဲ့ေန႔ရက္ကေန ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း က်င္းပရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ့ ကိုက္ညီမႈေတြ ရိွေပမယ့္လည္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေခၚယူက်င္းပရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒကိုေတာ့ လိုက္နာျခင္းမရိွခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပထမဆံုးအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူတဲ့ေနရာမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေလးအနက္မထားဘဲ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူလိုက္တဲ့အေပၚကို ျပည္ေထာင္စုဒီမို ကေရစီပါတီ ဥကၠ႒သစ္ ဦးသိန္းတင္ေအာင္က ခုလို သံုးသပ္ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအာဏာ မတည္ခင္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၄၄၃ ကို သံုးစဲြၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔ရတယ္လို႔ေတာ့ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဟာက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းခ်က္ မရိွရင္ေတာ့ အဲဒီ ပုဒ္မ ၄၄၃ ကို သံုးၿပီးေခၚလို႔ရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ျပဌာန္းခ်က္ႀကီးက အခိုင္အမာရိွေနေတာ့ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ အညီလုပ္ရမွာေပါ့။ တျခားပုဒ္မတခုကို သံုးၿပီးေတာ့ ေက်ာ္ေခၚလို႔မွ မရဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ၁၂၄ (က) က ေခၚလို႔မရဘူး ဆိုရင္လည္း ေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီတိုင္းမသိလိုက္ မသိဖာသာ ေက်ာ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လုပ္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔က နားလည္တာေပါ့။”

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ကေတာ့ ခုလို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်မွ အသက္၀င္မွာကို။ အဲေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔က ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသက္၀င္ျခင္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္စဲျခင္းပဲေလ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က လႊတ္ေတာ္ေခၚတာကို က်ေနာ္တို႔လက္ခံတယ္။ ဥပေဒနည္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေတာ့ သူတို႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္မွာပါ။ ဒီမတိုင္ခင္က ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖတ္သန္းမႈမွာက မသမာမႈေတြ ရိွတာက ရိွတာေပါ့။ အဲဒါေတြလည္း သီးျခားေပါ့ေနာ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ပ်က္ျပယ္သြားရင္ ထိုင္ခံုလႊတ္သြားမွာေပါ့။ အစားထိုးေရြးေကာက္ပဲြေတြ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြေတာ့ ပ႐ိုစီဂ်ာေတြအတိုင္း လုပ္သြားရမယ့္ဟာေတြပါ။”

ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီရဲ့ ဥကၠ႒ ျဖစ္သလို စစ္ေတြျမို့ အမို်းသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က

“အခ်ိန္လံုေလာက္မႈကေတာ့ ၃၁ ရက္ ဇန္န၀ါရီဆိုေတာ့ လာမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ဆိုရင္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္ေတာ့မွာေလ၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပင္ဆင္ခိ်န္ေလးေတြေတာ့ လိုတာေပါ့။ ပါလီမန္အသစ္၊ အခင္းအက်င္းအသစ္ပဲေလ က်ေနာ္တို႔ မီးစင္ ၾကည့္ကရမယ့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြ ရိွတာေပါ့။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က အဆိုတင္သြင္းတာေတြကို အခ်က္ေတြနဲ႔ တင္သြင္းမွာေပါ့။ အဆိုတင္သြင္းၿပီးမွ ဥပေဒျပဳျခင္း ကိစၥေတြက ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ပါလီမန္မွာ ဥပေဒျပဳေရးေတြက ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီရဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးျမတ္ဉာဏစိုးကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ေခၚလိုက္တဲ့အေပၚ ခုလို ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကို ၃၁ရက္ေန႔မွာေခၚမယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၂ ပတ္ေလာက္ေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ဖိတ္စာပို႔ရပါမယ္။ အဲဒီဖိတ္စာပို႔ဖို႔အတြက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လက္ထဲကို ဘာမွမေရာက္ေသးဘူး။ ဘာမွမဆက္သြယ္ေသးပါဘူး။ မီဒီယာေတြက သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ေတြကို တိုင္းေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြကို စံုစမ္းေမးျမန္းတာ ရိွပါတယ္။ ဒီကိစၥကေတာ့ မီဒီယာကေနတဆင့္ ျပန္ၾကားတာပါ။ တိုင္းေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႔စီ ဘာမွ ဖိတ္ၾကားတာေတြ မေရာက္ေသးဘူး ဆိုတာ သိထားပါတယ္။”

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္တဲ့ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊကလည္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူတဲ့အေပၚ

“ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ အခန္းသံုးခန္းရိွေတာ့ တၿပိဳင္နက္တည္း စုထားလို႔ရတာေပါ့။ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ရက္ ၉၀ ျပည့္သြားတယ္ေပါ့။ ရက္ ၉၀ က ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲ ျပည့္မယ္ဆိုေတာ့ ကတိအတိုင္း လုပ္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ အားလံုးေတာ့ တက္ၾကမွာပါ။ တက္ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီမွာ လိုအပ္တာေတြကို ဘယ္လို လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ ၀ိုင္း၀န္း အၾကံေပးၾကမယ္။ ဘာဂိုက္လိုင္းမွ မရိွပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာကို ဒီမိုကေရစီပဲ။”

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမယ့္ေန႔ေတြကို ဒီကေန႔မွာပဲ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္မယ့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ စာရင္းေတြကိုေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

ဒီလႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၁ ဦးစီနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၁ ဦးစီ စုစုေပါင္း ၃ ဦးကို အဆိုတင္သြင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ၿပီး မဲအမ်ားဆံုးရရိွတဲ့ ရာထားခံရသူ သမၼတေလာင္းကို သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္မွာျဖစ္ကာ က်န္ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒုတိယသမၼတေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: