လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးအား ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေခၚယူမည္


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ (ဒီဗြီဘီ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္စတဲ့ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးရဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကို လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခိ်န္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ေခၚယူဖို႔ ဒီကေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ ျမန္မာစံေတာ္ခိ်န္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီက ထုတ္လႊင့္တဲ့ MRTV-4 ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမယ့္ ေနရက္အခိ်န္ေတြကို ေၾကညာခ်က္ ၃ ေစာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ေတြထဲက ၁/၂၀၁၁ အတြင္းမွာေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၄၄၃ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ ၃၂ တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအရ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာ စတင္ေခၚယူမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၁ အတြင္းမွာေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၄၄၃ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ ၃၂ တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအရ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာ စတင္ေခၚယူမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃/၂၀၁၁ အတြင္းမွာေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၄၄၃ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ ၃၂ တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအရ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွာ  ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာ စတင္က်င္းပဖို႔ ေခၚယူမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမမွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အမွဴးျပဳေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅၄ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး အဲ့ဒီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးေခၚယူခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၃၁) ရက္ေန႔ ေခၚယူမယ့္ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ  ၂၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေခၚယူမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြကို မၾကာခင္မွာ ေခၚယူေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒစာအုပ္ (၁၇) အုပ္ကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ေ၀ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စာေပဗိမၺာန္စာအုပ္ဆိုင္၊ သတင္းနဲ႔စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းစာအုပ္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္က ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကေတာ့

၁။    ႏိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းပေဒ

၂။    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ နည္းပေဒ

၃။    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒ

၄။    တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ

၅။    ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ ဥပေဒ

၆။    ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥပေဒ

၇။    ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥေပဒ

၈။    ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥပေဒ

၉။    ႏိုင္ငံေတာ္အလံဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ

၁၀။    ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ

၁၁။    ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

၁၂။    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

၁၃။    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

၁၄။    တိုင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

၁၅။    ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ

၁၆။    ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေန႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒ

၁၇။    ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: