ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အဖြင့္က်ားကြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္


(စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း)

အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀ (ဒီဗြီဘီ)

နအဖစစ္အစိုးရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီး စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေျပာင္းလဲလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ စဥ္ဆက္မပ်က္လိုလုိ ေထာက္ခံေရးသားေနတဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးရွင္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အျခားမရွိတဲ့အတြက္ လက္ခံသင္တယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့ စာေရးဆရာ ဆရာေက်ာ္၀င္းရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ အျမင္နဲ႔ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို နားေသာတဆင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာ ဆရာေက်ာ္၀င္းကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆရာေက်ာ္၀င္းဟာ The Wave မဂၢဇင္းကုိ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိၿပီး ”ကမၻာျပားၿပီ” စာအုပ္နဲ႔  ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစာေပ ဘာသာျပန္(သုတ)ဆုရရွိခဲ့ၿပီး ဘာသာျပန္နဲ႔ ပင္ကိုယ္ေရး လံုးခ်င္းစာအုပ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ The Voice ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္ အျခားဂ်ာနယ္ေတြမွာ လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးေတြအပါအ၀င္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးေတြကို စဥ္ဆက္မပ်က္ေရးသားေနတဲ့ စာေရးဆရာ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: