ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္


အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀ (ဒီဗြီဘီ)

‘နအဖ’ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္ပေရးေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ရက္ကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အျဖစ္ ဒီကေန႔မွာ သတ္မွတ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွစ္ခုနဲ႔အတူ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလိုင္းနဲ႔ ေရဒီယုိေတြက ဒီကေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥပေဒ – ၈ ပါ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄ (ဂ) ႏွင့္ နည္းဥပေဒ-၁၆ (ဃ) ေတြအရ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ လတန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြေတြကို က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့တာပါ။ ဒါအျပင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈေတြကို ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ စတင္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ရက္မွာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဒီအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ေတြမွာဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း စိစစ္မႈေတြကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မွာ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

လက္ရိွအေျခအေနမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္နဲ႔ ဆက္လက္တည္ေထာင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၇ ပါတီရိွသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ပါတီ ၄၁ ပါတီ အနက္ ပါတီ ၄၀ ကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရိွရပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကိုေတာ့ ေမလ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီ ၉၃ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂,၂၀၉ ဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ ၈၇ ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: