သတင္းဓာတ္ပံုေတြကေျပာတဲ့ လူမႈဘ၀


စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ရြာေထာင္ဘူတာက လူမႈဘ၀ ဓာတ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြအတိုင္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိဘဲျဖစ္ေနသလို စာသင္ေက်ာင္းထဲမွာ ရွိေနရမယ့္ ကေလးငယ္ေတြ စာ၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္း႐ုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ ဘ၀ဒဏ္ခ်က္ေတြ ကေတာ့ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ဘ၀ေပးကုသိုလ္ကံပဲလို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ယံုၾကည္ေနၾကမယ္ အခုျမင္ေတြ႔ရတဲ့ လူမႈဘ၀ သ႐ုပ္ေတြကေတာ့ ဘ၀ေပးကုသိုလ္ကံဆိုတာထက္ လူအုပ္စုတစ္စု၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းမႈေတြေၾကာင့္ပဲလား ဒါမွမဟုတ္ ဒီလိုလူမႈသ႐ုပ္ေတြကို တမင္တကာပဲ   ထုဆစ္ပံုေဖာ္ထားလားဆိုတာ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖေတြကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တူညီႏိုင္ၾကမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ထဲက အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀သ႐ုပ္ေတြကေတာ့ ဒီေနရာမွာျမင္ရတဲ့ပံုစံလို အျခားေနရာမွာ ျမင္ေတြ႔ရမယ့္ ျမင္ကြင္းေတြကေတာ့ ထပ္တူညီေနမွာ အေသျခာဆံုး အရွိတရားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: