ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

အံ့ဘုန္းျမတ္

နအဖအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နည္းဥပေဒေတြကို ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၆) ခုရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး က်န္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၀) ရွိေနၿပီး မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ သက္တမ္းတိုးမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေၾကညာထားပါ တယ္။ ကုလသမဂၢမပါ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက နအဖအစိုးရကို အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ စည္း႐ံုးလႈပ္ ရွားခြင့္မရွိေသးပါဘူး။ နအဖစစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲေတြကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေျပာၾကားထားတာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခ်ိန္ နည္းပါးေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပံုႏိႈပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ ပံုႏိႈပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စာေပစီစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်ဳပ္နဲ႔အညီ မူေဘာင္အတြင္းကပဲ ပံုႏိႈပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေတာ့ – – –

၁။         ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

၂။         ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

၃။         ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

၄။         ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

၅။         အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

၆။         ပအို၀္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)

၇။         ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ

၈။         ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၉။         မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးးပါတီ

၁၀။       ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ

၁၁။       ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ (Chin National Party)

၁၂။       ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Union Democracy Party)

၁၃။       ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁၄။       တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ

၁၅။       ၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

၁၆။       “၀” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: