၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ေတာ္လႇန္ေရးေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္


၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ေတာ္လႇန္ေရးေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

အံ့ဘုန္းျမတ္ ၂၇ မတ္ ၂၀၁၀

http://burmese.dvb.no/news.php?id=10402

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္း။ သခင္သိန္းေဖ စတဲ့ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးေတြက အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ ရေရးအတြက္ တင္းက်ပ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏႇင့္ ဖြဲ႑စည္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ နအဖ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မႇာ က်ေရာက္တဲ့ ဖက္စစ္ေတာ္လႇန္ေရးမႇာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံ ေရးသမား ႀကီးေတြက နအဖအစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႇဴးႀကီးသန္းေရႊကို ေတာင္းဆိုလိုက္တာပါ။ တမ်ဳိးသားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ေရႇ႕႐ႈၿပီး သံသယေတြ အာဃတေတြ ေဖ်ာက္ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရးျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို ျပန္လြတ္ေပးဖို႔လည္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ေတာင္းဆိုထား ပါတယ္။ ဒါအျပင္ နအဖအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္မ်ား ကိုယ္စား ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက အခုလို ေမတၱာ ပ္ခံလိုက္ပါတယ္။

“ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား၊ အတားအဆီး အကန္႔အသတ္မ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုႏႇင့္တကြ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလံုးအား ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ပတ္သက္သူအားလံုး ပါ၀င္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား။”

ဒါအျပင္ ဒီကေန႔မႇာပဲ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ကေန႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအား အျမန္ဆံုးလြတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးဖို႔နဲ႕ တရားမွ်တမႈမရႇိတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ဥပေဒေတြကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: