သတင္း, ေဆာင္းပါး, ႏိုင္ငံေရး

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္တမ္း


တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္တမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၇ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ)

အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉

http://burmese.dvb.no/news.php?id=9263

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္။ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ ညပိုင္းအသံလႊင့္အစီအစဥ္)

Advertisements

About ahuntphonemyat

Journalist.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: