အတိတ္ကို မညႊန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္


ဆရာေမာင္စုးစမ္း
ဆရာေမာင္စုးစမ္း

အတိတ္ကို မညႊန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္

ေမာင္စူးစမ္း

ဒီကေန႔ ပို႔စ္အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၁) မွာပါတဲ့ ဆရာေမာင္စူးစမ္ရဲ႕ “အတိတ္ကိုမညႊန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္” ေဆာင္းပါးတြင္ အျမင္သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲႏိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ခ္ကေန ျပန္တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးပါ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာေမာင္စူးစမ္းနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားျမင္ ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္ကို အတိတ္မွာထား

စာေရးသူ၏အျမင္၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥတြင္ အတိတ္သမုိင္းသည္ သိပ္ၿပီးဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္ျခင္း မရွိ၊ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈရွိလည္း အနည္းငယ္မွ်သာရွိအံ့ဟုထင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အတိတ္ကို အတိတ္မွာပဲထားခဲ့ခ်င္ သည္။ အေၾကာင္းမူျမန္မာ့ေခတၿ္ပဳိင္သမုိင္းသည္အလြန္ တရာမွ႐ႈပ္ေထြး၍ တစ္ခုတည္းေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ Single Meaning ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရာ အတိတ္သည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးထက္ ျပႆနာကို ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးေစလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။ အတိတ္ကုိ ျပန္ေကာက္လွ်င္ အကုန္႐ႈပ္ကုန္မည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္ ၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းကာလ၌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ သမၼတျဖစ္ခ်ိန္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးၿပီး ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလက္မခံခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ျမင္သာစြာေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟု သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးမွ ဒုတိယမွန္းဆခ်က္ Second Thought သေဘာျဖစ္၍ ဒိြဟျဖစ္စရာရွိသည္။

အုိင္ဒီယာမြဲ

MAUNG SUSAN-1စာေရးသူသည္ ၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ရသူျဖစ္၍ ထိုစဥ္က အေျခအေနကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ သင္ခန္းစာလို႔လည္းဆုိႏုိင္သည္။ ပထမအခ်က္သည္ ေတာင့္တင္းခက္ထန္ႏုိင္ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒ၏ ကံၾကမၼာ Fate of Rigid Constitution သည္ အေျခအေနႏွင့္ မဆီေလ်ာ္လွ်င္ ၿပိဳက်ဖို႔သာရွိသည္။ ဖာေထး၍မရဟူေသာ သင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္သည္ ထုိစဥ္ကျဖစ္ရပ္တို႔ကို မည္သူကမွ် ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ အက်ပ္ အတည္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေသာစနစ္ Spontaneous Systemic Shock ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ သီအိုရီ Conspiracy Theory ျဖင့္ ၿပီးစလြယ္သံုးသပ္မႈတိ႔ုသည္ သမုိင္း မွ သင္ခန္းစာယူရန္ လမ္းလြဲႏုိင္သည္။ သမိုင္းကိုသ႐ုပ္ပ်က္ေစသည္။ စူးစူးရွရွသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းမႈေပၚေပါက္ရ သည္မွာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတို႔ကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ၊ မည္သည့္ေခါင္း ေဆာင္တို႔ကမွ မထိန္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္လို႔ ျဖစ္ရေသာကိစၥဟုထင္ရာ ဒါကိုေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္ၿပီး လက္ရွိရရွိလိုက္ေသာ အေျခအေနကိုပင္ ေရွာင္လႊဲႏုိင္သည့္ပမာ စိတ္ကူးယဥ္ေတြးေခၚမႈသည္ အနာဂတ္အတြက္ ဘာမွ်အက်ဳိးမရွိဟု ယူဆမိသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျဖစ္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာအတိတ္သမုိင္းကို လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာင္ေပၚမည့္အနာဂတ္အတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္စိတ္ ကူးလွ်င္ မိမိ၏အေတြးဆင္းရဲသည့္အေျခကို ဖြင့္လွစ္ျပသလုိသာရွိမည္။ အတိတ္ကိုညႊန္းလြန္းျခင္း သည္ အုိင္ဒီယာမြဲရာ Poverty of Ideas  ကိုျပသည္။

MAUNG SUSAN-2ျဖစ္တည္မႈဘ၀

ေရွ႕ပိုင္းျဖစ္ရပ္တို႔ကို ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္တို႔က လႈိင္းတုိက္သလို တုိက္ပစ္လုိက္ သည္။ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္တို႔က ေရွ႕ပိုင္းျဖစ္ရပ္တုိ႔ကိုလႊမ္းၿခံဳပစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔က အတိတ္မွျဖစ္ရပ္တို႔ကို လႊမ္းၿခံဳပစ္မည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ ပေလရာတို႔သည္ အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားခဲ့ေစခ်င္သည္။ အတိတ္ကို လမ္းညႊန္လွ်င္ အကုန္႐ႈပ္ေထြးကုန္မည္။ အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ႐ႈျမင္ရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္မည့္ႏုိင္ငံေရးပံုသဏၭာန္တြင္ ပေလရာတို႔၏ ျဖစ္တည္မႈ ဘ၀ကို စိစစ္ရမည္။

ေမွ်ာလိုက္မလား

ဤတြင္ သမိုင္းအသိစိတ္Sense of History က အေရးႀကီးတာလား၊ အေျမာ္အျမင္အေတြးအေခၚ Insights and Foresight အေရးႀကီးတာလားဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုသည္။ စာေရးသူအျမင္၌ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္ ေသာဥာဏ္ကပိုအေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ- ယခုလက္ရွိ၌ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုသဏၭာန္သည္ အထက္ေအာက္ ပံုသဏၭာန္ Top Down Pattern  ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈပံုသဏၭာန္ Command and Control ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး လွ်င္ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ယူ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ Consensus Building ဟုေခၚသည္။

ဤအေျပာင္းအလဲတို႔ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားစရာမလို၊ ပံုသဏၭာန္တို႔သည္ မလြဲမေသြေပၚလာရမည္ျဖစ္ ေလရာ ေပၚလာသည့္အတုိင္း ေမွ်ာလိုက္႐ံုေပါ့လို႔ေတြးမည္ဆိုလွ်င္ ေတြးႏုိင္ပါသည္။ ဒီလိုေမွ်ာလိုက္ဖို႔ အေတြးလည္း အတိတ္ဇာတ္႐ႈပ္ကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေမာင္စူးစမ္း

(အညႊန္း-The Voice ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ ၊ အမွတ္ ၄၁ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ မညႊန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသူမ်ား အေနျဖင့္ အံ့ဘုန္းျမတ္ဘေလာ့ခ္ႏွင့္ The Voice Journal တို႔မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: