Archive for

လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း


ဆရာေမာင္စူးစမ္း

ဆရာေမာင္စူးစမ္း

လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း

ေမာင္စူးစမ္း

ဒီကေန႔ ပို႔စ္အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃၈) မွာပါတဲ့ ဆရာေမာင္စူးစမ္ရဲ႕ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀ါတြက္နည္း လူတု။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေဆာင္းပါးမွာ အျမင္ သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲႏိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ခ္ကေနပဲ ျပန္ၿပီး တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ The Voice ဂ်ာနယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေျပာဆိုထား သမွ်ေတြဟာ ကာယကံရွင္ ဆရာေမာင္စူးစမ္းနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားျမင္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပုိင္တြက္

လူထု (People) ဆုိေသာစကားသည္ ဘာသာစကားတုိင္း၌ လူေတြအသုံးျပဳဆုံးစကားျဖစ္ပုံရသည္။ သူကလည္း “လူထု” ၊ ငါကလည္း “လူထု”၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ကလည္း “လူထု”၊ အစုိးရကလည္း “လူထု”၊ မီဒီယာတုိ႔ကလည္း “လူထု”။ လူထု-လူထုဆုိၿပီး တစ္လူထုတည္းလူထုေနၾကသည္။ လူထုဆုိေသာ စကားရပ္သည္ ေပါင္း႐ုံး ထားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ က်ိတ္ၿပီးလုံးထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းလည္းေဆာင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔က “လူထု” ဟူေသာ စကားကုိ သုံးႏႈန္းေသာအခါ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္ရွိျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းဟန္ရွိၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ အသုံးအႏႈန္း၌ လူထုသည္ အသုိင္း အ၀ုိင္းပုံရိပ္ Image of Community ကုိ ရည္ညႊန္းဟန္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားအမွတ္အသား  National Identity ကုိလည္း ရည္ညႊန္းပုံရသည္။ ႏုိင္ငံေရး သမားတုိ႔က လူထုဟုေျပာေသာအခါ “တုိ႔တစ္ေတြ တစ္သင္းတည္းမွာ အတူတူရွိတယ္” ဟု ေျပာခ်င္ၾကသည္။ ေမာင္ပုိင္တြက္ၿပီးသားလူထုဆုိလွ်င္ ကုိယ္ဘက္ကုိ စိတ္ညႊတ္သူျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အလာမ်ိးစုံ

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္က ဤလုိ မထင္ေပ။ “လူထု” ဟု ကုိယ္က ဦးေအာင္ ေအာ္တုိင္း လူထုက ကုိယ့္ဘက္ရွိသည္ဟု မယူဆေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသည္ ၀ါးအစည္းေျပေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကဲြျပားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညာပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အမွတ္အသားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အယူ အဆအျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကဲြျပားေနေသာ ေၾကာင့္ လူသားေလာကကုိ မိသားစုႀကီးတစ္ခုလုိ ႐ႈျမင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ၿပီ။ ဤေယဘုယ်အျမင္သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၌ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္သန္းလုိက္ရသျဖင့္ ပုိမုိဆီေလ်ာ္သြားသည္။ ဗဟုိစီမံကိန္းစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႔ အေရႊ႕အေျပာင္း သည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ဖန္တီးလုိက္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူ႔အလႊာေပါင္းစုံျဖင့္ ပုိၿပီးကဲြျပားသြားရသည္။ လူထုသည္ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ စိတ္ျဖာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ စိတ္ျဖာသြားသျဖင့္ အလႊာအသီးသီးတုိ႔၌ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာသည္။ တုံ႔ျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိလာသည္။ ဤလုိအေျခအေန၌ လူထုကုိ က်ိတ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ၿပီး ကုိယ့္ဘက္ကလုိ႔ အပုိင္တြက္ျခင္းသည္ ပကတိတရားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း ျမင္သာသည္။

Continue reading

Advertisements

မင္းခိုက္စိုးစန္ႏွင့္ စာေပ အႏုပညာေရးရာ အင္တာဗ်ဴး (၁)


Ahunt Phone Myatမင္းခိုက္စိုးစန္ႏွင့္ စာေပ အႏုပညာေရးရာ အင္တာဗ်ဴး (၁)

အံ့ဘုန္းျမတ္

ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာျပည္ထဲမွာ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြကို ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ေျပာင္းၿပီး ဘေလာ့ခ္ေပၚကို ျပန္တင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအင္တာဗ်ဴးကေတာ့ စာေရးဆရာမင္းခိုက္စိုးစန္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးပါ။ ဒီအင္တာဗ်ဴးက ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စာေပစီစစ္ေရးက ပယ္ထားတဲ့စာမူအတိုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအင္တာဗ်ဴးမွာ မ်က္ေမႇာက္ေခတ္စာေပ၊ မ်က္ေမႇာက္ေခတ္စာေပေလာကမႇာ ရပ္တည္လ်က္ရႇိၾကတဲ့ စာေပႏႇင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈျပဳသူစာေရးဆရာမ်ားရဲ႕ ဘ၀ရပ္တည္မႈ၊ အႏုပညာအေပၚထားရႇိတဲ့ သေဘာတရားမ်ား ႏႇင့္ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုတဲ့စိတ္ကူး ေပၚေပါက္လာခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ေခတ္ေခတ္စာေပမႇာေရာ စာေပေလာကမႇာပါ လူငယ္စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရႇိတဲ့ ဆရာမင္းခိုက္စိုးစန္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးေတြ႕ဆံုမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လို့ အယ္ဒီတာေပါက္စတစ္ေယာက္နဲ့ ဆရာမင္းခိုက္စိုးစန္တို့ ေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာ မ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို့ ရႇင္သန္ရပ္တည္လ်က္ရႇိတဲ့ စာေပေလာကအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စကားလံုးမ်ားျဖစ္မယ္လို့ ေမ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

မ်က္ေမႇာက္ေခတ္ စာေပေရစီးနဲ့ပတ္သက္္ပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာၾကတဲ့ဲ့သူေတြက ရသစာေပ အားနည္း သြားၿပီ စာဖတ္သူေတြရြရဲ႕ ရသအေပၚမႇာထားရႇိတဲ့ သေဘာထားေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ၊ ေရႊ႕လ်ားသြြားၿပီလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒီအီအေပၚကိုို ေခတ္ၿပိိဳင္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဲအစ္ကို႔ ရဲ႕အျမင္ဘယ္လိုရုိမလဲ။

ရသအားနည္းသြားၿပီလို့ဆိုလို့ရႇိရင္ ကြၽန္ေတာ္ျပန္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ရႇိတယ္ဗ်။ ဘယ္လိုရသမ်ိဳး ေတြအားနည္းသြားတာလဲဆိုတာေပါ့။ ေလာကမႇာ ရႇိရႇိသမ်ရသေတြအကုန္လံုး အားနည္းသြားတာလား။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးႀကီးရယ္လို့လည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ထင္မိတယ္။ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့၊ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့၊ ကိုယ္ျမင္ခ်င္တဲ့၊ ကိုယ္ခံစားခ်င္တဲ့ရသအမ်ိဳးအစားေတြ မေတြ႕ရတာနဲ့ ရသေတြအားနည္းသြားၿပီလို့ ေျပာလို့မရဘူးလို့ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိေျပာတဲ့လူကိုယ္တိုင္မႇာကိုက ပထမဆံုး သူႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားတဲ့၊ သူ့စိတ္ႀကိဳက္ ငါကေတာ့ ဘယ္လိုရသမ်ိဳးကို ဖတ္ခ်င္တယ္၊ ဘယ္လိုရသမ်ိဳးကိုၾကားခ်င္တယ္၊ ဘယ္လို ရသမ်ိဳးကိုေတာ့ေတြ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္ ၾကားခ်င္လိုက္တာဆိုတဲ့ အရင္ဦးဆံုးျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုရႇိေနပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့မႇ သူျမင္ခ်င္တဲ့ သူဖတ္ခ်င္ တဲ့စာမ်ိဳး မေတြ႕ရေတာ့တဲ့ အခါက်ေတာ့မႇ ငါဖတ္ခ်င္တဲ့ရသမ်ိဳး နည္းသြားၿပီလို့ေျပာရင္ ပိုၿပီးမႇန္လိမ့္မယ္လို့ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ရႇိရႇိသမ်ရသေတြ အကုန္လံုးအားနည္းသြားၿပီလို့ ကြၽန္ေတာ္မျမင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို့ လဲဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ကိုနီကိုရဲတို့၊ အၾကည္ေတာ္တို့စာေတြေပါ့။ သူတို့က ဟာသရသလိုင္းမႇာ အားေကာင္း တဲ့သူေတြပါ။ သူတို့စာအုပ္ေတြကဆိုရင္လည္း ရသပိုင္းမႇာဆိုရင္ ဟာသရသပိုင္းမႇာအားေကာင္းတဲ့ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ေနတာပဲေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို့က တစ္ခ်က္ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို့စာေပေလာကမႇာ ဟာသရသေတာ့ အားမနည္းဘူးလို့ ေျပာလို့ရပါမယ္။ ဒီလိုပါပဲ သူ့လိုင္းနဲ့သူကေတာ့ ရႇိေနတာေပါ့။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္ ဟာသရသအပိုင္းကိုပဲ ကြက္ၿပီးေျပာလိုက္လို့။ အျခားအပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ သရဲ၊ တေစၧ၀တၳဳေတြမႇာ ဆိုရင္လည္း ေၾကာက္ရြံျခင္း (ဘယာနကရသ) ကိုေပးေနၾကတဲ့ စာအုပ္ေတြကိုလည္းေတြ႕ေနရတာပါပဲ။ ဒီအပိုင္းမႇာဆိုရင္လည္း အားနည္းတယ္လို့ ေျပာလို့မရေတာ့ျပန္ဘူးေလ။ ဒါဆိုရင္ ရသအားနည္းသြား တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို့ ျပန္စဥ္းစားဖို့လိုလာသလို ဘယ္လိုရသပိုင္းမႇာ အားနည္း သြားတာလဲဆိုတာကို ေသခ်ာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္မႇ ပိုမႇန္မယ္လို့ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ရႇိရႇိသမွ် ရသေတြ အကုန္အားနည္းသြားတယ္လို့ ေျပာလိုက္တဲ့အဓိပၸာယ္က ဘာလဲဆိုရင္ အခုအခ်ိန္မႇာ ေရးေနသမွ်စာ ေတြအကုန္လံုးဟာ ရသမပါေတာ့ဘဲနဲ့ ဖြယ္တယ္တယ္ႀကီးေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မ ေရာက္စာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနၾကတယ္လို့ ဆိုလိုရာေရာက္သြားလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ရႇိရႇိသမွ်စာေတြ အကုန္လံုးဟာအဲ့ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ျဖစ္မသြားေသးဘူးလို့ ျမင္ပါတယ္။

ဆရာမင္းခိုက္စိုးစန္

ဆရာမင္းခိုက္စိုးစန္

၀တၳဳေတြထဲမႇာပါတဲ့ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္ဟာ သူနဲ႔ အတူေခတ္ၿပိဳင္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာမယ့္ လူ႔အဖြဲြ႕အစည္း အတြင္းက လူငယ္ေတြအေပၚမႇာ လႊမ္းမိုိးမႈေတြရႇိႇ တတ္္္ၾက ပါတယ္။ ဒီအီအေပၚမႇာ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ယူစိတ္၊ တာ၀န္သိစိတ္ဆိုတဲ့ဲ့အေပၚကိုို အစ္ကို အျမင္ဘယ္လိုရႇိႇလဲ။

ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ့ ႏႇစ္ပိုင္းခြဲၿပီးေျပာမႇျဖစ္မယ္ လို့ထင္ပါတယ္။ တစ္ပိုင္းက ရသဖန္တီးတဲ့သူရဲ႕အပိုင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ပိုင္းကက်ေတာ့ရသကိုခံစားၿပီး အဲ့ဒီရသရဲ႕ ကူးစက္ျခင္းကိုခံရတဲ့သူရဲ႕အပိုင္း။ အဲ့ဒီႏႇစ္ခုၾကားထဲမႇာ ဘာျပႆနာရႇိလာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕အျမင္ကိုေျပာရရင္ ေရးတဲ့သူ ဖန္တီးသူက ေရးေနတဲ့အခ်ိန္ ဖန္တီးေနတဲ့အခ်ိန္မႇာ ပြင့္ပြင့္ ဘာကိုမႇမစဥ္းစားဘဲေရးတယ္။ လူမႈထံုးစံေတြ၊ လူ့က်င့္၀တ္ပိုင္းေတြ၊ လူေတြလိုက္နာသင့္ လိုက္နာအပ္တဲ့ ေလာကရဲ႕ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြ၊ နည္းလမ္းအစဥ္အလာေတြကို ေရးေနတဲ့အခ်ိန္မႇာ ဘာမႇမစဥ္းစားမိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေရးခ်င္တဲ့ဟာကို ကိုယ္ဖန္တီးခ်င္တဲ့ဇာတ္ေကာင္ကိုဖန္တီးလိုက္တယ္။ တစ္ခါတေလမႇာ ဇာတ္ေကာင္ေတြဟာ super caracter ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ႐ိုး႐ိုးအျပင္မႇာေတြ႕ေနရတဲ့ လူေတြထက္ နည္းနည္းပိုေနတာေလးေတြပါတာကိုေတြ႕ရတယ္။ အဲ့ဒီမႇာ တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက ခပ္ညစ္တစ္တစ္ေလး ေတြပါတယ္။ တစ္ခါတေလမႇာ အရြဲ႕တိုက္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြပါတယ္၊ တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း လူႀကီးေတြကို အေကာင္းမျမင္တတ္တဲ့ လူငယ္ကာ႐ိုက္တာမ်ိဳးေလးေတြ ပါေနတတ္တယ္ေလ။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြကို ကြၽန္ေတာ္က မေရးခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ႀကံစည္ၿပီး ငါေမြးမယ့္ဇာတ္ေကာင္ကေတာ့ လူႀကီးေတြကို ကလန္ကဆန္လုပ္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ေလာက္ေတာ့ေမြးလိုက္ ဦးမႇပဲလို့ စဥ္းစားၿပီး ေရးတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္စာေရးေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမႇာ ဘာေတြက လာပူးကပ္တာမ်ားလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ခံစားဖူးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ အဲ့ဒါေတြကအကုန္လံုးေရာေထြးၿပီးေတာ့ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္ ဖန္တီးမိလ်က္သား ျဖစ္သြားမ်ိဳးေတြေလ။ ေရးေနတဲ့အခ်ိန္မႇာေတာ့ ဇာတ္ေကာင္ကို ကိုယ္ခံစားေနရတဲ့ ခံစားမႈတစ္ခုဆီကို တြန္းပို့ ေနတာဆိုေတာ့ ဘာမႇမစဥ္းစားမိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ၀တၳဳၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မႇာေတာ့ ဖတ္ၿပီးတဲ့ ခံစားမိတဲ့သူက ဘယ္လို ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လုိက္ၿပီးမၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ။ ၀တၳဳဖတ္တဲ့လူ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေပၚမႇာမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ကြဲျပားဦးမႇာကိုး။ အဲ့ဒီစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး တစ္ေယာက္ကေတာ့ အလကားပါကြာ၊ ခပ္ေပါေပါေတြေရးထားတာပါေပါ့၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကက်ေတာ့ ဒီ၀တၳဳထဲကဇာတ္ေကာင္က အရမ္းမိုက္႐ိုင္းတာပဲ၊ ဒီလိုဇာတ္ေကာင္မ်ိဳးမရႇိသင့္ဘူးေပါ့။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေယာက္ ကက်ေတာ့ ဒီကာ႐ိုက္တာကအရမ္းမိုက္တယ္ေပါ့။ ဒီ၀တၴဳထဲကေကာင္ လူႀကီးေတြကို ကလန္ကဆန္ လုပ္လိုက္ တဲ့ပံုစံက ငါ့စိတ္ထဲမႇာေတာ့ မိုက္တယ္ဆိုၿပီး ဖတ္တဲ့သူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသြားၾကမႇာပါပဲ။ အားလံုး အေပၚမႇာေရာ တစ္ေယာက္ခ်င္းအေပၚမႇာပါ ဘာျဖစ္သြားေစေတာ့ရယ္လို့ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးေတာ့ မရႇိပါဘူး။ ဒီေနရာမႇာမႇေ၀ဖန္သံုးသပ္အႀကံေပးသူေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဆိုတာ၀င္လာပါတယ္။ မင္းေရးတာကေတာ့ျဖင့္ သေဘာ႐ိုးနဲ့ပဲ ဖန္တီးလိုက္တယ္ေျပာေျပာ၊ စတန့္ထြင္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊ တမင္လူငယ္ေတြကို လႈံေဆာ္ဖမ္းစား ခ်င္လို့ ဒီလိုကာ႐ိုက္တာမ်ိဳးကို တမင္ တကာဖန္တီးတယ္ပဲေျပာေျပာ မင္းေရးလိုက္တဲ့ ဟာကေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ဘယ္လိုေတြ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနတယ္ကြာ။ အက်ိဳးဆက္ေတြက မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မင္းဟာမင္းေရးၿပီး အိမ္မႇာသိမ္းထားသင့္တဲ့စာပဲလို့ ေျပာလာၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားဖို့ လိုသြားပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က စာဖတ္သူရဲ႕ ရင့္က်က္မႈကလည္းပဲ သူ့အဆင့္နဲ့သူရႇိေနတယ္ေလ။ ကိုယ္ေရး လိုက္တဲ့ စာတစ္ေၾကာင္းကိုပဲ ခံစားခ်က္ရင့္က်က္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံယူပံုကတစ္မ်ိဳး၊ ခံစားခ်က္ မရင့္က်က္ေသးတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကတစ္မ်ိဳး ရႇိေနတတ္ၾက ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္၀တၳဳေတြထဲမႇာဆိုရင္ ခဏခဏပါတတ္တာက လူႀကီးနဲ့လူငယ္ရဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကတာေလးေတြေပါ့။ အထူးသျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ မိဘနဲ့မတည့္လို့ အိမ္ေပၚကဆင္းသြားတာမ်ိဳးေလးေတြ။ ကြၽန္ေတာ္မႇတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ ႏႇစ္ခါသံုးခါ ေလာက္ပါဖူးတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္လိုက္ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မႇာ ေတာ့ ဒါဟာေခတ္အဆက္ဆက္ကရႇိခဲ့တဲ့ လူႀကီးနဲ့လူငယ္ပဋိပကၡကိုေျပာေနပါလားဆိုတာကို သိေပမယ့္ႏုနယ္တဲ့ လူငယ္တစ္ ေယာက္အေနနဲ့ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူႀကီးေတြကိုဆန့္က်င္တာ မိုက္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ မ်ိဳးေတြရႇိ ေနႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈ၊ မရင့္က်က္မႈဆိုတာေပၚမႇာမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အတြက္ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ေရးလိုက္တဲ့စာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းဟာ စာေရးသားတဲ့သူက ထိန္းသိမ္းရမယ့္ တာ၀န္ျဖစ္သလို တစ္ဖက္မႇာ လည္းပဲခံစားသူ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ႏႇလံုးရင့္က်က္လာေအာင္ အားလံုးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးက ၀ိုင္း၀န္းျမႇင့္တင္ၾကရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုလို့ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသေလာက္ အရင္ေခတ္တုန္းက၀တၳဳေတြမႇာႇာဆိုိရင္ အဲ့ဲဒီေခတ္္တုန္းက အေျခအေန ေတြ၊ အဲ့ဒီလူ့အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမႇာ က်င္လည္ခဲ့့ၾကရတဲ့ဲ့ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈပံုုစံေတြ၊ ဘယ္လိုအေတြး အေခၚကို လက္ခံခဲ့့ၾကတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ၊ သူတို႔ေတြ ဘာေတြကြကြကို ယုံၾကည္ကိုးစားခဲဲ့ၾကတယ္စတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေနေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့့္္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဘီဘက္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း၀တၳဳေတြထဲမႇာေတာ့ ဒါမ်ိဳးးေတြ မေတြ႕ရသေလာက္ နည္း ပါးသြားတာေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒါဟာဘာ ေၾကာင့့္္လ့လဲ။ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈပိုိုင္းမႇာ အားနည္းသြားတာေၾကာင့္လား။ ဒါမႇမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို့လူ႔အဖြဲြ႕အစည္းအတြင္းမႇာ အဲ့ဒီေခတ္တုန္းကလို အေျခ အေနေတြမရႇိ ေတာ့တာလား။ အစ္ကိုေရာ ဘယ္လ္လုိုျမင္မလဲ။

စာေရးဆရာရဲ႕ ေလာကအျမင္ နက္႐ိႈင္းမႈနဲ့ဆိုင္မယ္လို့ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာေရးဆရာဟာ ေလာကအျမင္နက္ ႐ိႈင္းဖို့လိုသလိုေလာကအျမင္ နက္႐ိႈင္းေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရႇိဖို့လည္း လိုပါတယ္။ ေလာကအျမင္နက္႐ိႈင္းေအာင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ့ ေလ့လာေတြးေခၚ သံုးသပ္ၿပီး သူသိလာတဲ့အသိကို စာဖတ္ပရိသတ္ဆီ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကပဲျဖစ္ျဖစ္ တင္ျပေပးဖို့ပါ။ အခ်စ္၀တၳဳမႇာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ လမ္းမႇာ ေစ်း၀ယ္ရင္းလမ္းေဘးကေစ်းသည္ႏႇစ္ေယာက္ အျပန္အလႇန္ေျပာၾကတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္မႇာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သမီးရည္း စားႏႇစ္ေယာက္ခ်ိန္းေတြ႕ၾကတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္မ်ိဳးမႇာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမႇာ ငါတတ္ႏိုင္စြမ္း ရႇိသေလာက္ ေလာကအျမင္ေလးတစ္ခုကို ထည့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳးစားခ်င္ စိတ္ေလးရႇိဖုိ့လည္းလိုတယ္လို့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရႇိတဲ့ စာေရးဆရာေတြလည္းရႇိၾကပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ဆရာမဂ်ဴးတို့ေပါ့။ သူတုိ့လည္း တတ္ႏိုင္သေရြ႕ေတာ့ေရးေနၾကတာပါပဲ။ က်န္တဲ့စာေရးဆရာေတြအေနနဲ့လည္း ညီေလးခုနကေမးသလို မ်ိဳးေလးကို အခ်စ္၀တၳဳပဲကြာ ခ်စ္ရင္ၿပီးတာပဲ၊ သရဲ ၀တၴဳပဲကြာသရဲႀကီးထြက္လာ မ်က္လံုးႀကီးျပဴး၊ လ်ာႀကီး ထြက္လာ ဂုတ္ခ်ိဳးဆိုၿပီး ေၾကာက္ရင္ၿပီး ေရာဆိုၿပီး ကိုယ့္၀တၴဳ လူဖတ္ရင္ လူႀကိဳက္ရင္ၿပီးေရာဆိုတာမ်ိဳးထက္ ေလာကအျမင္ေလးကို ေ၀မ်ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ကေလးနဲ့ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အားလံုးက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ထည့္သြင္း ေရးသားၾကမယ္ဆိုရင္ အားလံုးအတြက္ ပိုေကာင္းသြားလိမ့္မယ္လို့ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။

Continue reading

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း

From Myanmar Online Encyclopedia

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
၁၉၁၅ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) – ၁၉၄၇ ၊ ဇူလိုင္ (၁၉)
အသက္ ၃၂ ႏွစ္တြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္
ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၉၁၅-ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၃)ရက္
မိဘမ်ား ဦးဖာ + ေဒၚစု
ငယ္အမည္ ထိန္လင္း
ေမြးဖြားရာေဒသ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း
ကြယ္လြန္ရာေဒသ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ရာထူးအလုပ္အကိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
လူသိမ်ားျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္ ႏွင့္ ဂ်ပန္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အာဇာနည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္
ဖ.ဆ.ပ.လ
တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ား အဖြဲ႕အစည္း ဒုတိယကမၻာစစ္၊ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး
ကြန္ယက္ http://www.aungsan.com

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ – ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္‌ ၁၉ ရက္) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ၾကီး၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဖခင္မွာ ေ႐ွ႕ေနဦးဖာနွင့္ မိခင္မွာ ေဒၚခင္စု ျဖစ္ၾကျပီး ထိုစဥ္အခါ ျဗိတိသွ်အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးခရိုင္နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ မိဘမ်ိဳးရိုးတြင္ အဖိုးျဖစ္သူမွာ ဗိုလ္မင္းေရာင္ ျဖစ္ျပီး ၁၈၈၆ ခုနွစ္ နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်တို႔အား ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၉ ေယာက္အနက္ အငယ္ဆံုး ျဖစ္သည္။

Contents

အမည္

ဇာတာတြင္ ပါရွိသည့္ အမည္မွာ ေမာင္ထိန္လင္း ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားက အစ္ကိုျဖစ္သူ ေအာင္သန္း နွင့္ လိုက္ရန္ ေအာင္ဆန္း ဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုး ဝင္ေရာက္ေသာအခါ သခင္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဂ်ပန္အမည္မွာ အိုမိုဒါမြန္ဂ်ိ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ဗိုလ္အမည္ခံရာတြင္ ဗိုလ္ေတဇ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိုးအတြက္ နိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ ျဖင့္ထင္ရွားသည္။

ငယ္ဘဝ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ငယ္စဥ္က အနာအဖ်ား ထူသည္။ အသားစား ၾကဴးသည္။ အမဲ သားငါး အလြန္ႀကိဳက္သည္။ အတီးအမႈတ္ ၊ အကအခုန္ အလြန္ ဝါသနာ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုင္းတီး ဝါသနာ ပါသည္။ စားပြဲ ျဖစ္ေစ ၊ ေခါက္စရာေတြ႕လွ်င္ ျဖစ္ေစ အၿမဲ ေခါက္ေနေလ့ ရွိသည္။ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္တြင္ ကပ္၍ မႈိင္ေတြကာ စဥ္းစား၍လည္း ေနတတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အိေျႏၵႀကီးသည္။ ကစားခုန္စားကို မ်ားစြာ မေလ့က်င့္ေသာ္လည္း ကစားသည့္အခါ ၾကမ္းတမ္းသည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကစားနည္းကိုမွ ႏွစ္သက္သည္။ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရျဖင့္ အထက္လူႀကီးအား တိုင္ေတာျခင္းကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အထူးစက္ဆုပ္သည္။

လူငယ္‌ဘဝ

သူ၏ ပညာေရးကို နတ္ေမာက္နွင့္ ေရနံေခ်ာင္းတို႕တြင္ သင္ၾကားျပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဘီေအဘြဲ႕ကို အဂၤလိပ္စာေပ၊ ေခတ္သစ္သမိုင္း ႏွင့္ နိုင္ငံေရးသိပၸံ တို႕ျဖင့္ ရယူခဲ့သည္။ သူသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရျပီး ၎အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝေသာ အိုးေဝမဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ‘ငရဲ‌ေခြးႀကီး လြတ္ေနသည္’ ဟူသည့္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကို ရည္ညႊန္းထားသည့္ ေဆာင္းပါး၏ ေဆာင္းပါးရွင္အား မေဖာ္ျပမႈျဖင့္ ကိုနု(ေနာင္ သခင္နု) နွင့္ အတူ တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သမိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းထုတ္သည့္ အမိန္႔ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ နွင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ မႏၱေလးသို႔ ကူးစက္ၿပီး ေနာက္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ နွစ္ရပ္လံုး၌ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ထိုနွစ္မွာပင္ အစိုးရသည္ သူ့အား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသားနိုင္ငံေရးမွ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးသို႕ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရးသမားနွင့္ ယံုၾကည္မႈျပင္းထန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ သခင္ (အရွင္သခင္/ဆရာ-ျမန္မာလူမ်ိုးမ်ားသည္ ဗမာျပည္၏ အရွင္သခင္/ဆရာစစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ားက သူတို့သာလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ မတရား သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။) တစ္ဦးပါျဖစ္လာသည္။ အသင္းႀကီးကို ၁၉၃၀ ခုနွစ္ ေမတြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသင္းႀကီး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ၁၉၄၀ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုဟု လူသိမ်ားသည့္ နိုင္ငံတဝန္း သပိတ္ပြဲမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႀကီးအား ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ၎းအဖြဲ႕ႀကီးမွာ ဒို႕ဗမာအစည္းအရံုး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ နိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားေသာ ရဟန္းမ်ား၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားပါတီတို႕ကို မဟာမိတ္ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ျပီး သူသည္ ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႈး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ၏ သမိုင္းတြင္ လူအမ်ားေကာင္းစြာ မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မွာ ၁၉၃၉ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သူ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးနွင့္ ပထမဆံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ သူသည္ ျပည္သူ့႕ ေတာ္လွန္ေရးပါတီကို ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအဖြဲ႕ကို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟု ျပန္လည္အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၀ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ရမ္ဂါတြင္ က်င္းပေသာ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ျဗိတိသွ်တို႔ကို သခင္တို႕က ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း လွည့္လည္ပုန္းေရွာင္ေနခဲ့ျပီးေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေျပးခဲ့ရသည္။ ပထမတြင္ သူသည္ တရုတ္ျပည္သို႔သြား၍ ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္မ်ားထံ အကူအညီေတာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ျပည္သိမ္းတပ္မ်ားက သူ႔အား အမြိဳင္ျမိဳ႕တြင္ ၾကားျဖတ္တားဆီးျပီး ဂ်ပန္ျပည္သို႔သာ သြားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေလသည္။

Continue reading

နည္းပညာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား


နည္းပညာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား

ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲယူထားတဲ့ google ကေန အင္တာနက္ေပၚတက္သမွ် ျမန္မာဗီဒီယုိေတြကို စုစည္းၿပီး ပို႔ေပးတဲ့ Google Video Alert Mail ထဲမွာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစရာေကာင္းတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို အခုလိုျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ရက္စြဲအားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ (2009 July 17) ေန႔ ရက္စြဲနဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္ကလံုးနာဂစ္ဒဏ္ခံေဒသေတြအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဗြီဒီယုိ၊ ေနာက္ ပုဂံေဒသက ျမန္မာျပည္ရဲ႔ အထင္ကရ ေစတီပုထိုးေတြကို မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယုိေတြကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ ေအာက္က  Print Screen ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုနဲ႔ Blog လိပ္စာ ယွဥ္တြဲၿပီးပါလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္စာမေရးေသးပါ။ ဒီပံုကိုၾကည့္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အႀကံျပဳၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါက အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အေျခခံကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈစတဲ့အရာေတြမ်ားစြာ ေရာေထြေနလို႔ပါ။ ဒီပံုနဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပလိုက္ရတာဟာ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသြင္းသ႑ာန္ေဆာင္လာမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မိတဲ့ အေျခခံ႐ိုးသားစိတ္ေၾကာင့္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတ္ာေျပာထားခ်င္ ပါတယ္။

2009 July 17 (Google Video Alert )

2009 July 17 (Google Video Alert )

ဦးသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး


ဦးသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး

ဒီကေန႔ ပို႔စ္အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃၇) မွာပါတဲ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ရဲ႕ ေျမးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ႕ လတ္တေလာျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအင္တာဗ်ဴးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ သေဘာ ထားေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲႏိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ခ္ကေနပဲ ျပန္ၿပီး တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ The Voice ဂ်ာနယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာဆိုထား သမွ်ေတြဟာ ကာယကံရွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားျမင္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

U Than Myint Oo

U Than Myint Oo

ျမန္မာႏုိင္ငံသား အာရႇသား ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးသန့္၏ ေျမးျဖစ္ျပီး အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့သည့္။ ကမၻာေက်ာ္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ႏႇင့္ ကင္းဘရစ္ခ္ခ်္တ္ တကၠ သိုလ္မ်ားတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည့့္္ သမုိုိငိင္းပညာရႇင္ ႏႇင့့္္ စာေရးဆရာ ဦးသန့့္္ျမင့့္္ဦးက ျမန္မာႏုိင္္ငံအေပၚ သူအျမင္မ်ားကိုို ႏုိင္ငံ့သမိုိုင္းေၾကာင္း၊ သူဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္းႏႇင့့္္ ယႇဥ္ကာ ထိထိမိမိ တငျ္ပထား သည့့္္ The River of Lost Footsteps စာအုပ္ထြက္ရႇိႇိအျပီးတြင္ သူ၏အျမင္မ်ားမႇာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေရး စိတ္၀င္စားသည့့္္ မူ၀ါဒခ်မွတ္္သူမ်ား၊ ပညာရႇင္မ်ားအၾကားတြင္ထင္ရႇားလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ အေျခစိုက္ ရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ေရးသားျပဳစုေနသည့္ ဦးသန့္ျမင့္ဦးအား ေအရႇားတိုင္းအြန္လိုင္းက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထား သည္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (ယခုေဖာ္ျပပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို ကာယကံရႇင္ ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္မီဒီယာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပရင္ ႐ိုးစင္းလႇတႇတဲ့ဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပ ေလ့ရွိတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕စာေတြနဲ့ေတြ႔ဆုံုေမးျမန္းခန္းေတြမွာ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ‘သမိုင္းေၾကာင္းနဲ့ မယႇဥ္တဲ့’ ခ်ဥ္းကပ္မႈလို႔ ခင္ဗ်ားက နာမည္ေပးထားတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ အေျခအေန ကို အေနာက္မီဒီယာေတြမႇာဘယ္လိုေရးသားေဖာ္ျပေနၾကတယ္ဆိုတာ ”သမိုင္းေၾကာင္းနဲ့ မယႇဥ္ ေရးေနၾက တယ’္’ ခင္ဗ်ား ေထာက္္ျပခဲ့တဲ့႐ႈေထာင့္ကေန ေျပာျပပါလား။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ ၂၀ လုံးလုံး ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးဟာ ‘ဒီမိုကေရစီေရးသက္သက္လို့ပဲ မီဒီယာေတြမႇာ ပုံေဖာ္ ခံခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပတာ နည္းရတဲ့အထဲ တပ္မေတာ္ အစိုးရရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရႇားမႈရယ္ ဒါေတြကပဲ လႊမ္းမိုးထားတယ္။ ဒါက လူသည္းေျခၾကိဳက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းျဖစ္လာျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ကမၻာေက်ာ္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ‘ဒါေပမဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းက ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းကာလေတြကတည္းက ေအးခဲရပ္တန့္သြားခဲ့ျပီ (၁၉၉၀အေစာပိုင္းကာလေတြ ကတည္းက ဒီလိုပဲေရးေနၾကတာ)။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း သတင္းတင္ျပခ်က္ေတြအားလုံးဟာ တကယ့္ကို တစ္ေၾကာင္းသြားေဖာ္ျပခ်က္ပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လူသန္း ၆၀ မႇီတင္းေနထိုင္ျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ‘ဒါဇင္နဲ့ခ်ီျပီးရႇိတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲနစ္ေနျပီး အခုမႇျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျငိမ္းလုဆဲဆဲႏုိင္ငံ။ ဧရာမ လူမႈ ေျပာင္းလဲ မႈၾကီးေတြျဖစ္ေပၚေနျပီး အိႏိၵယနဲ့ တ႐ုတ္တို့နဲ့ ဆက္ဆံေရး အျမန္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေနတယ္။ ‘ဒီလိုမ်ိဳး အျခားအေၾကာင္းအရာၾကီးၾကီးမားမားေတြ ရႇိေနေပမယ့္ ခုနကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းကလြဲရင္ တျခားအေၾကာင္း အရာ ဘာဆိုဘာမႇလူစိတ္၀င္စားမႈ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနမႇေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားတဲ့ႏုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒက ဘယ္ကိုမႇမေရြ႕ႏုိင္တာ မဆန္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။

River of Lost Footsteps

River of Lost Footsteps

ဒါေပမဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းက သတင္းဆက္ျဖစ္ ေနတုန္းပဲ ေလ။ ျမင္က္ကြင္းထဲကေန ေပ်ာက္ဆုံုံးေနတာ ဘာလဲ ဆို တာ ေျပာျပပါလား။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္းစဥ္းစားရင္၊ သတင္းေဖာ္ျပၾက ေရးၾကသားၾကရင္ ျမင္ကြင္းထဲက အျမဲလိုလို ေပ်ာက္ေနတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာအနည္းဆုံး၂ခုရႇိတယ္လို့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ပထမက ျပည္တြင္းစစ္။ ႏႇစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ဆက္တိုက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနရာက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ခုမႇ လြတ္လာစ ရႇိေနေသး

တယ္။ ၁၉၈၀ ေႏႇာင္းပိုင္း၊ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏႇစ္ေတြမႇာ ျမန္မာအစိုးရဟာ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံတဲ့ ႏႇစ္ဒါဇင္နီးနီး သူပုန္တပ္ေတြနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြရယူခဲ့ျပီး ကမၻာ့အရႇည္ၾကာဆုံး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္လုနီးနီး ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓြန့္ရႇည္တည္တံ့မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ မရေသးဘူး၊ ဆက္ျပီးေဆာင္ရြက္စရာေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ေနေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ဖို့ ႏုိင္ငံတကာမႇာ အာ႐ုံလုံး၀မရႇိဘူး။ ႏႈတ္အားျဖင့္ေရာ လက္အားျဖင့္ေရာ ေစာင္မမႈ ဘာဆုိဘာမႇ မရႇိဘူး။ ဒါမ်ိဳးအေျခအေနတစ္ခုခု တျခားေနရာမႇာ ျဖစ္ၾကည့္ပါလား။ အိႏိၵယနဲ့ တ႐ုတ္ၾကားက ေတာင္ေတြေပၚမႇာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲတစ္ပြဲလိုမ်ိဳး။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ဘယ္သူမႇ ဂ႐ုမထားတာကေတာ့ အံ့ၾသေလာက္စရာပါ။ ေနာက္တစ္ ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံေတြထဲမႇာ အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံေလ။ ျမန္မာ့ေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမႇာ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ အသံ လုံး၀မၾကားရဘူး၊ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဆင္းရဲသား ေတြဟာ ဆက္ရႇင္ သန္ဖုိ့နဲ့ မိသားစု၀မ္း၀ဖို့ေတာင္ နည္းလမ္းသစ္ေတြရႇာဖို့ အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းလုပ္ခ်ိန္မႇာ စီးပြားေရးက႑ကို အေျပာင္းအလဲ တစ္ခ်ိန္တည္းမႇာ ၾကီးၾကီးမားမား မလုပ္ဘဲနဲ့ေတာ့ ဘယ္ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းမႇ သက္ဆိုးရႇည္မႇာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမႇာလည္း ခုနကအတိုင္း ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ ဒီက႑မႇာ လုပ္ႏုိင္တာေတြအမ်ားႀကီးရႇိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာကလုံး၀ အာ႐ုံမရႇိသေလာက္နီးနီးပဲ။ အရင္ႏႇစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းျပီးကတည္းက အစိုးရနဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္း အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမႇာ ႀကီးႀကီး မားမားတိုးတက္လာတာက အလြန့္ အလြန္အေရးပါတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ တကာ အလႇဴရႇင္ေတြဟာ လာအိုနဲ့ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက တစ္ဦးခ်င္းရတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ ဒါမႇမဟုတ္ ဇင္ဘာေဘြနဲ့ ဆူဒန္က တစ္ဦးခ်င္းရတဲ့ အေထာက္အပ့ံေတြရဲ႕ မေျပာပေလာက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေလးေလာက္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပံ့ပိုးၾကတယ္။ ရႇက္စရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။

Continue reading

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: