ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ အႏုပညာျပကြက္


ျမန္မာေမာ္ဒန္အႏုပညာသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီေအးကိုရဲ႔ အႏုပညာျပသမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာ ပန္းစႀကၤာမွန္ေျပာင္း ၾကည့္သူရဲ႕ လက္အလွည့္အေျပာင္း အယိမ္းအႏြဲ႔နဲ႔သာဆိုင္တယ္ဆိုသလို ၾကည့္႐ူသူေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပေပး လိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တင္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ သူရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုပါပဲ… အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ၾကည့္ၾကရေအာင္

Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko

Note: This is a 62:45 minutes video on DVD produced by Aye Ko.  The music is original by the Burmese composer Mor Naing Gitameit. The video is full size format and can be watched on a computer, TV or projector screen.  The DVD is signed by the artist in a limited edition of 4.

A five minutes short version in a small format is shown for free on the website. Click here to view the five minutes clip.

Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko

Burmese Artists | Aye Ko

Aye Ko was born in 1963 in Pathein. Though trained in classic and traditional painting under the master artist, U Min Soe – it is Aye Ko’s contemporary expressions that have become his hallmark and established his position as one of Burma’s most profiled contemporary artists internationally. Aye Ko has exhibited extensively and amongst his notable shows has been a solo exhibition in New York in 2002 and his participation in the exhibition Thermocline of Art New Asian Waves at the ZKM Museum of Contemporary Art in Karlsruhe, Germany in 2007. A renowned performance artist, Aye Ko has participated almost annually in Performance Art Festivals in Southeast Asia, Japan, China and in the USA. His art is included in numerous private collections internationally as well as in the private ZKM Museum of Contemporary Art in Karlsruhe, Germany.

ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ( http://www.artfacts.net/index.php/pageType/exhibitionInfo/exhibition/159804/lang/1 ) ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။)

2 thoughts on “ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ အႏုပညာျပကြက္

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: