Archive for

အ႐ုပ္ရသ အသံရသ စာရသ


ဆရာေမာင္စူးစမ္း

ဆရာေမာင္စူးစမ္း

အ႐ုပ္ရသ အသံရသ စာရသ

ေမာင္စူးစမ္း

တကၠႏိုလိုဂ်ီရယ္၊ မီဒီယာရယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈရယ္ ၾကားျခင္းထားေသာ စည္းမရွိေတာ့ၿပီ။ ရွိလည္း မွိန္ေန သည္။ သံုးခုေရာကုန္သည္။ ထိုသို႔ ေရာကုန္သျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သူတို႔ကလည္း ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ႏွင့္ အလြန္နက္႐ိႈင္းလာသည္။ တန္းစီျပလွ်င္ အမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္

တကၠႏိုလိုဂ်ီျဖစ္ထြန္းပံုကိုက အကုန္ဒီဂ်စ္တယ္၊ အကုန္မိုဘိုင္း၊ အကုန္ကိုယ္ေရး Personal၊ အကုန္ အစစ္အမွန္ႏွင့္တူလာ (Virtual)၊ အကုန္ ေသးေသးေလးေတြျဖစ္လာသည္။ အလ်ားလိုက္ အစဥ္အလိုက္မဟုတ္။ Nonlinear ျဖစ္ေနသည္ဆိုေတာ့ စားပြဲေပၚ အစားအစားေပါင္းစံု အကုန္တင္ထားေသာ ႀကိဳက္ရာေရြးစားႏိုင္သည့္ စားရိတ္ၿမံဳ စားပြဲႀကီးလိုျဖစ္လာသည္။ ဘူေဖးႏွင့္တူသည္။ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဒင္ဆမ္ေပါက္စီပြဲႏွင့္တူသည္ဟု ဆို သည္။ မုန္႔ကေလးေတြက ေသးေသးမႊားမႊား၊ အမ်ိဳးအစား အမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။ ဘူေဖးေခၚေခၚ ဒင္ဆမ္းေခၚေခၚ လူ႔ဘ၀သည္ ပေဒသာစံုေဖာ္မက္၊ ပေဒသာစံု အခင္းအက်င္း Multiple Formats ေတြထဲ ေရာက္သြားသည္။ တကႏိုလိုဂ်ီမ်ိဳးစံု၊ မီဒီယာမ်ိဳးစံု၊ ကိရိယာမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ဘ၀ပင္လယ္ထဲ ကူးခက္ၾကရမည္။

ဒုတိယအခ်က္

ေနာက္ပိုင္းေပၚသမွ် တကၠႏိုလိုဂ်ီတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ဘေရာ့ခ္ဘင္ႏွင့္ အင္တာနက္တို႔သည္ အ႐ုပ္ႏွင့္အသံကို အသားေပးသည္။ ႐ုပ္ျမင္႐ုပ္သံတို႔ကို အေလးေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ုပ္၊ အသံႏွင့္ စာလံုး Words တို႔ တန္ခိုးၿပိဳင္လာၾကသည္။ အ႐ုပ္ႏွင့္အသံလႊမ္းမိုးသျဖင့္ စာလံုးေခတ္ Age Of Words ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္ေလာဟု ျပဴးတူးၿပဲတဲေမးခြန္းေပၚလာသည္။ ႐ုပ္ျမင္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံၾကည့္ျခင္းမွ ရသသည္ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းမွ ရသ၊ စာေပရသကို လႊမ္မိုးထားၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကိုလည္းထုတ္သည္။ ႐ုပ္သံရသကို စာေပရသအဆင့္အထိ ျမႇင့္ႏိုင္မႏိုင္ေမးျခင္းျဖစ္သည္။

media_monkeysတတိယအခ်က္

တစ္ကိုယ္ေရးသံုး မီဒီယာေတြ တကႏိုလိုဂ်ီေတြေပၚလာသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပထမ အေျပာင္းအလဲသည္ ေျဖေဖ်ာ္မႈလုပ္ငန္းသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ဇာတ္႐ံုတို႔မွေနၿပီး အိမ္မ်ားဆီသို႔ ေရြ႕သြားျဖစ္ျဖစ္ သည္။ အိမ္တြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို ဦးစားေပးသည္။ ဒုတိယအေျပာင္းအလဲသည္ မီဒီယာတို႔၏ အေၾကာင္းအရာ အႏွစ္သာရ Content ကို ကုမၸဏီႀကီးေတြဖန္တီးေပးေနသည့္အစား အသံုးျပဳသူ User တို႔က အႏွစ္သာရတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ့္ဘာသာ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အဆင့္ေရာက္လာသည္။

စတုတၳအခ်က္ (ဦးေႏွာက္သြင္းအားစု)

တကၠႏိုလိုဂ်ီ မီဒီယာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္သျဖင့္ ျပသနာတို႔သည္ ကျပားေတြ အကုန္ျဖစ္ကုန္သည္။ ဒီသံုးခုၾကား ပဋိပကၣကို တကႏိုလိုဂ်ီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၣလားဆိုၿပီး ၀ိ၀ါဒကြဲလာသည္။ ဒီ၀ိ၀ါဒတြင္ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာ သိပၸံပညာရွင္တို႔၏ အယူအဆက ၾသဇာႀကီးမားလာသည္။ သူတို႔က ႐ုပ္ျမင္၊ ႐ုပ္သံ၊ စကားလံုးတို႔ကို ဦးေႏွာက္ထဲ သြင္းေပးေသာ သြင္းအားစု Input မ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသြင္းအားစုမ်ား ဦးေႏွာက္ထဲ စီးဆင္းရာတြင္ တစ္လမ္းစီ စီးဆင္းသည္။ ေနရာျခားစီးဆင္းသည္။ သြင္းအားစု စီးဆင္းပံုေနရာခ်င္း မတူသျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ရသခံစားမႈႏွင့္ စာအုပ္မွ ရသခံစားမႈတုိ႔သည္ မတူႏိုင္ေပ။ ရသခံစားမႈခ်င္း သဘာ၀အရ ျခားနားသည္။ Different Sensibilities ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ျခားနားသျဖင့္ ႐ုပ္သံမွ ရသခံစားမႈႏွင့္ စာေပမွ ရသခံစားမႈတို႔ကို တေျပးတည္း ညႇိရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုေျပာသည္။ တိတိက်က်ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္သံမွ ရသကို စာေပရသအဆင့္သို႔ ဘယ္လုိမွ မျမင္ႏိုင္ေပ။

Continue reading

Advertisements

ျမန္မာေမာ္ဒန္၀တၴဳေရစီးေၾကာင္း (၁)


ဆရာသစၥာနီ

ဆရာသစၥာနီ

ျမန္မာေမာ္ဒန္၀တၴဳေရစီးေၾကာင္း (၁)

သစၥာနီ

(၁)

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တစ္၀ိုက္တြင္ ျမန္မာေမာ္ဒန္သည္ စတင္အေျခတည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာေမာ္ဒန္၀တၴဳမ်ား မွာမူ၊ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေနာက္က်ကာ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမ်ားက်မွသာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သတိျပဳမိသည္မွာ ယခင္က႐ုပ္ရွင္ပေဒသာမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ သန္းဦးလိႈင္ (သူသည္ ေမာ္ဒန္ကို လိုလားေသာ လူငယ္အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္ကာ၊ ႐ုပ္ရွင္ပေဒသာတြင္လည္း ေမာ္ဒန္ကဗ်ာမ်ားကို ေနရာေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။) စီစဥ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီမဂၢဇင္းပါ ျမင့္သန္း (ၾသစေတးလ်) ၏ ၀တၳဳတိုေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုျမင့္ သန္း၏ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္ သူ႔၀တၴဳတိုတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ခ်စ္ျခင္းအတြက္ အျခားတစ္ေနရာ” ၀တၳဳ ေဖာ္ျပႏွစ္ကို ၁၉၈၂ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကလည္း ေမာ္ဒန္၀တၳဳတို ေတြေရးသားေလသည္။ သူ႔၀တၳဳတိုကို ကၽြန္ေတာ္အေစာဆံုးသတိျပဳမိသည္မွာ “ကံ့ေကာ္ပင္ေအာက္က ေအးျမ ေသာမီးလွ်ံ” ျဖစ္ကာ၊ စီးပြားေရးတကသိုလ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေဇာ္၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ “မိုးပိေတာက္စကားေျပမ်ား” တြင္ ထို၀တၳဳတိုကို စီးပြားေရးတကသိုလ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း ၈၀-၈၁ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခ်ိန္က ထို၀တၳဳမ်ိဳးကို ျပင္ပမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရန္မလြယ္ကူပါ။ ထိုစဥ္က ဆရာေဇာ္သည္ စီးပြားေရးတကသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနမွဴးဟုထင္ပါသည္။ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းတြင္လည္း ျမန္မာစာ အယ္ဒီတာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ျပင္ပတြင္ စတင္ေဖာ္ျပခံရေသာ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၏၀တၳဳမွာ “ေနယ်ေဒါသ” ျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြေနာင္လတ္အယ္ဒီတာလုပ္သည့္ ဂီတပေဒသာမဂၢဇင္းတြင္ျဖစ္သည္။ (ထုိစဥ္က ထိုမဂၢဇင္းကို စီစဥ္ ထုတ္ေ၀ေနသူ ကိုသန္းေအာင္မွာလည္း စီးပြားေရးတကသိုလ္မွ နည္းျပဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။) ယင္းမွာ ျမန္မာ ေမာ္ဒန္၀ထၳဳတိုမ်ားျဖစ္ထြန္းစက အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမေပၚက စာအုပ္အေဟာင္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚက စာအုပ္အေဟာင္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား

က်န္လူတခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိသ႐ုပ္မွန္၀တၳဳတိုမ်ားကိုလည္း အားရေက်နပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပင္မေရစီးေၾကာင္းမွ လမ္းခြဲထြက္ ရန္ စမ္းသပ္မႈျပဳသည့္ ၀တၳဳတိုမ်ားကို ေရးသားေနၾကဆဲျဖစ္ သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ခံစားမႈသက္သက္ကို ဦးစားေပးေသာ ၀တၳဳတိုမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေမာင္ရန္ပိုင္၊ သဲအိမ္ေမာင္ေန၀ါ၊ ေျမခ်စ္သူ၊ ကိုေဆြစသူတို႔။ ကၽြန္ေတာ္၏ျပတင္းေပါက္ကေလး (၁၉၈၄ ႐ုပ္ရွင္မ်က္မွန္) ငန္းနဲ႔ေရ (ဂီတပေဒသာ ၁၉၈၅) Semi Modern အမ်ိဳးအစားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ (ကၽြန္ေတာ္၏ ေနာက္ပိုင္းလူစီးရီး၀တၳဳတိုမ်ားမွာ ထို၀တၳဳမ်ား၏ ေနာက္ဆက္ တြဲဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေမာ္ဒန္၀တၳဳတိုမ်ားကို အသားေပး ေဖာ္ျပသည့္ ကိုတင္ကိုေအာင္၏ “ဟန္သစ္” မဂၢဇင္း ထြက္ေပၚ လာသည္။ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ေမာ္ဒန္၀တၳဳတိုမ်ား အင္ႏွင့္အားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ထိုမဂၢဇင္းက ႀကီးစြာေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ေမာ္ဒန္၀တၳဳမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေရးခြင့္ရခဲ့ကာ ေနမ်ိဳး၊ ခ်စ္ထူးစသည့္ေမာ္ဒန္၀တၳဳတိုေရးသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဟန္သစ္ကိုအားက်ကာ တခ်ိဳ႕မဂၢဇင္း အနည္းငယ္ကလည္း ေမာ္ဒန္၀တၳဳမ်ားကို ေနရာေပးလာသည္။ ဥပမာ ခ်စ္၀င္းေမာင္၏ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း။

(၂)

ဂႏၴ၀င္မွလမ္းခြဲထြက္ေသာ ေခတ္စမ္းကဗ်ာကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကည့္ တကသိုလ္မွ လူငယ္အခ်ိဳ႔သည္ ၀ီလ်ံဘလိတ္၊ ဂၽြန္ကိ၊ ရွယ္လီ၊ ၀စ္စ၀ပ္တို႔လို ႏိုင္ငံျခားကဗ်ာမ်ားကို ဖတ္႐ႈကာအားယူခဲ့ၾကရသလို….

ျမန္မာေမာ္ဒန္ကဗ်ာေရးသူမ်ားသည္လည္း ထင္႐ွဴးပင္ရိပ္အပါအ၀င္ တီအက္စ္အဲလိေယာ့၊ မာယာေကာ့ စကီး၊ နီ႐ူဒါ၊ ပိုးပါးမွအစ္ ဟိုးလတ္၊ အက္ဇင္ဘာဂ်ာတို႔အဆံုး အေနာက္တိုင္းကဗ်ာ (တခ်ိဳ႕ဘာသာျပန္) မ်ားကို ဖတ္႐ႈကာ အသိအျမင္အာ႐ံုခံစားမႈတို႔ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာေမာ္ဒန္၀တၳဳတိုေရးသူတို႔အတြက္ အဓိကအေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့သည့္ စာအုပ္တခ်ိဳ႕မွာ အဂၤါေန႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား (ဂ်ာမန္၀တၳဳမ်ား ဘာသာျပန္)၊ ဆရာဦးကိုယုႏွင့္အဖြဲ႕ ဘာသာျပန္ ဂ်ာမန္စာေပႏွစ္တြဲ၊ ဂ်ာမန္ သံ႐ံုးမွ ထုတ္ေ၀သည့္ လွသမိန္ဘာသာျပန္ေသာ (P.E.N) ဂ်ာမန္လက္ေရြးစင္၀တၳဳ၊ အက္ေဆးကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ တို႔ျဖစ္ေလသည္။

Continue reading

အေပၚယံကလည္း သူ႔အလားအလာႏွင့္သူ ေဖာင္ေဒးရွင္းမလို


ဆရာေမာင္စူးစမ္း

ဆရာေမာင္စူးစမ္း

အေပၚယံကလည္း သူ႔အလားအလာႏွင့္သူ ေဖာင္ေဒးရွင္းမလို

ေမာင္စူးစမ္း

ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အေပၚယံ

အၾကြင္းမဲ့တရားေတြ၊ ေလာကအလံုးစံုတရားေတြ Absolute And Universal ေတြ ယိုင္လဲၿပိဳက်သည္ ကၿပိဳက်၊ ၾသဇာက်ဆင္းသည္က က်ဆင္းႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ အိုင္ဒီယာတို႔၏ သက္တမ္းကလည္း တိုကုန္သည္။ သက္ဆိုးမရွည္။ ယေန႔ေပၚေသာ အိုင္ဒီယာလည္း နက္ဖန္တြင္ မဆီေလွ်ာ္ျဖစ္သြားၿပီး ေပ်ာက္သြား ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အရာအတြက္မဆို တစ္ခုတည္းေသာ အိုင္ဒီယာ Single Idea ဆိုၿပီး မရွိေတာ့ ေပ။ မည္သည့္အရာကိုမွ တစ္ခုတည္းေသာအဓိပၸါ Single Meaning ျဖင့္ ရွင္းျပလို႔မရၿပီ။

အိုင္ဒီယာတို႔ အၿပိဳျမန္ရသည္မွာ ေလာကႀကီးႏွင့္ အရာ၀တၴဳတို႔ကိုယ္ တိုင္က အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ လြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျမန္ဆန္သနည္းဆိုလွ်င္ မိမိက ပံုေသရပ္ေနပါလ်က္ ရပ္ေနေသာေအာက္က ေျပာင္းလဲသြားသည့္ သေဘာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာသည္။ ဘ၀ရွင္သန္ေရး သေဘာတရားသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အေျပာင္း အလဲတို႔ကို ဂ႐ုမျပဳသူသည္ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ အက်ပ္အတည္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ မည္။

အေျပာင္းအလဲတို႔သည္ လွ်င္ျမန္႐ံုမွ်မက ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိလွသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ Foundation ႏွင့္ အေပၚယံ Surface တို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္။ အမ်ားသိအျမင္အရ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ရင္း အေပၚယံဆိုတာေပၚလာရသည္။ အေပၚယံသည္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္မွ ထိုးေထာင္ထြက္လာ ေသာအရာျဖစ္သည္။ အေပၚယံသည္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္အေပၚ အေျခစိုက္ရသည္။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အေပၚယံသည္ အေဆာက္ အအံုတစ္ခုတည္းျဖစ္သည္။

အထြတ္အျမတ္စာသား

သို႔ျဖင့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အေပၚယံတို႔သည္ မခြဲျခားႏိုင္ေသာ အရာတို႔အျဖစ္ နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုပို႔စ္ေမာ္ဒန္ပညာရွင္တို႔က အေျခခံ ေဖာင္ေဒးရွင္းအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အေပၚယံကို ခြဲၾကည့္သည္၊ ခြာၾကည့္သည္၊ ျဖဳတ္ ၾကည့္သည္။ ဘာသြားေတြ႕သနည္းဆိုေသာ္ အေပၚယံသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမလိုဘဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ရပ္တည္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ အခ်က္ကိုေတြ႕ရသည္။

Absolute And Universal

အေပၚယံႏွင့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကြဲသြားသည္။ ထိုသို႔ကြဲသည္မွာ အေပၚယံက အေျခခံအုတ္ျမစ္ေဖာင္ေဒး ရွင္းမလိုဘဲႏွင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က အေျခခံအုတ္ျမစ္၏ အေရးပါမႈ ကို ျငင္းဆိုသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုပယ္သည့္ အေပၚယံ Surface ကို သီးသန္႔ေလ့လာသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို မညႊန္းေပ။

ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ ပို႔ခ်ေသာပညာကို အထြတ္အျမတ္စာသား Sacred Text အျဖစ္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က လက္မခံေပ။ တစ္နည္းေျပာလွ်င္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပညာကို က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္အေဟာအျဖစ္ မျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပညာသည္ မေရႊ႕မလ်ား အေသရပ္ေနေသာ ပညာမဟုတ္။ ကာလသံုးပါးစလံုး အဓြန္႔ရွည္စြာ မွန္ကန္ေနေသာ အရာမဟုတ္ ေပ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သိလိုသည့္အေနျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပညာကို အၿမဲတမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ ေနရမည္ဟု ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ကဆိုသည္။ အျခားပညာတို႔ႏွင့္ စပ္ဟပ္ၾကည့္ရမည္။ အျခားပံုျပင္ေပါင္းစံု Narratives တို႔ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၾကည့္ေနရမည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ပညာသည္ အေသျဖစ္မည္။

Continue reading

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခက သဲနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အႏုပညာ


ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သဲရုပ္ၾကြပန္းပု

ျမန္မာျပည္က လူငယ္အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမွာ ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ သဲ႐ုပ္ၾကြပန္းပုေတြရဲ႕ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။ စာေတြအမ်ားႀကီးေရးၿပီး ေျပာျပခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္မရွိတဲ့အတြက္ စာမေရးျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ပံုေတြၾကည့္ၿပီး အႏုပညာေတြကို ခံစားႏိုင္ၾကေစဖို႔ တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ အႏုပညာျပကြက္


ျမန္မာေမာ္ဒန္အႏုပညာသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီေအးကိုရဲ႔ အႏုပညာျပသမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာ ပန္းစႀကၤာမွန္ေျပာင္း ၾကည့္သူရဲ႕ လက္အလွည့္အေျပာင္း အယိမ္းအႏြဲ႔နဲ႔သာဆိုင္တယ္ဆိုသလို ၾကည့္႐ူသူေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပေပး လိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တင္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ သူရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုပါပဲ… အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ၾကည့္ၾကရေအာင္

Myanmar Modern Artist Aye Ko
Myanmar Modern Artist Aye Ko

Note: This is a 62:45 minutes video on DVD produced by Aye Ko.  The music is original by the Burmese composer Mor Naing Gitameit. The video is full size format and can be watched on a computer, TV or projector screen.  The DVD is signed by the artist in a limited edition of 4.

A five minutes short version in a small format is shown for free on the website. Click here to view the five minutes clip.

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Myanmar Modern Artist Aye Ko

Burmese Artists | Aye Ko

Aye Ko was born in 1963 in Pathein. Though trained in classic and traditional painting under the master artist, U Min Soe – it is Aye Ko’s contemporary expressions that have become his hallmark and established his position as one of Burma’s most profiled contemporary artists internationally. Aye Ko has exhibited extensively and amongst his notable shows has been a solo exhibition in New York in 2002 and his participation in the exhibition Thermocline of Art New Asian Waves at the ZKM Museum of Contemporary Art in Karlsruhe, Germany in 2007. A renowned performance artist, Aye Ko has participated almost annually in Performance Art Festivals in Southeast Asia, Japan, China and in the USA. His art is included in numerous private collections internationally as well as in the private ZKM Museum of Contemporary Art in Karlsruhe, Germany.

ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ( http://www.artfacts.net/index.php/pageType/exhibitionInfo/exhibition/159804/lang/1 ) ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: