ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္


ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ေနျခည္ထဲတြင္….ေရႊကိုျမင္သည္… (မင္းသု၀ဏ္)

HERBEAT MARCUSE (1898-1978) ဟားဘတ္မာက်ဴကို “လက္၀ဲသစ္” (New Left) ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးလို႔ တင္စား ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဖခင္ႀကီးလို႔ မေျပာခ်င္ရင္ေတာင္မွ သူ႔ၾသဇာဟာ “လက္၀ဲသစ္” ေတြအေပၚမွာ အလြန္ႀကီးမားခဲ့တယ္လို႔ ေတာ့ အေသအခ်ာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေႏွာင္းလူမ်ား အထူးသျဖင့္ ပို႔စ္မာ့ကစ္၀ါဒီ (Post Marxist) ေတြရဲ႕ ေလာကမွာ သူ႔ကို လြန္စြာေလးစားၾကတယ္။ သူဟာ မူလကေတာ့ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ “ဖရင့္ဖက္ဂုိဏ္” (FRANKFURT SCHOOL) က ျဖစ္ တယ္။ သူရဲ႕အေရးအပါဆံုး အေတြးေခၚလည္းျဖစ္၊ ေႏွာင္းလူမ်ားအေပၚ ၾသဇာအသက္ေရာက္ဆံုးလည္းျဖစ္တဲ့ အေတြး အေခၚကေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရာမွာ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ အခ်က္အခ်ာေနရာမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အသည္းႏွလံုးဟာ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္ တယ္။ က်မ္း႐ိုးမာ့ကစ္၀ါဒက ေဟာညႊန္ျပခဲ့သလုိ ေတာ္လွန္ေရးေတြျဖစ္မလာဘူး။ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားကလည္း ေအာင္ပြဲ မခံႏိုင္ဘူး။ အရင္းရွင္၀ါဒဟာလည္း ဗုန္းဗုန္းလည္းၿပိဳပ်က္မသြားဘူး။ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် စက္မႈလြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ပိုခိုင္မာလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္၀ဲသစ္တို႔ရဲ႕ ဂု႐ုႀကီးမာက်ဴ ယံုၾကည္ထားတာရွိပါ တယ္။ အဲ့ဒီတစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္အသစ္ေတြ (New Forms Of Politics) မုခ်မေသြ ေပၚထြန္းလာလိမ့္ဦးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာက ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ လာတူေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ပါပဲ။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ဆက္ၾကည့္ရပါမယ္။

HERBEAT MARCUSE
HERBEAT MARCUSE

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ဆိုတာဘာလဲလို႔ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ တုတ္ထမ္းဓားထမ္းေျပာၾကရမွာပါ။ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုး ေထာင္ကမယ္မထင္ပါဘူး။ အဲ့ဒီအထဲက အဓိကလကခဏာႀကီးတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပပါဆိုရင္ မက္တာနေရးတစ္ (METANARRATIVE) ဆိုတဲ့ “မဟာဒသနမဟာပံုျပင္ မဟာစီမံကိန္းႀကီး” ေတြကို မယံုစားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းပါပဲ။ မက္တာ နေရးတစ္ဆိုတာ ဘယ္သို႔ဘယ္ညာ မူးတင္ပဲတင္၀ိုက္ေနတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားၿငီးလွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခ အေနနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က်သက္ဆိုင္တဲ့ကိစေတြသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ျပသနာေတြကို ငါတို႔သာလွ်င္ ေျဖရွင္းျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဒသနေတြ၊ အစုအသင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ မက္တာနေရးတစ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ေတြ (ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ကို လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔) က ျငင္းပယ္တယ္။ ႐ိုး႐ိုး ရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ။ အဲ့ဒီမ႑ိဳင္အယူအဆအေပၚမွာ အေျချပဳတဲ့ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံေရးဟာ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ စြဲမွတ္လက္ခံလာ ခဲ့ၾကတဲ့ “အႀကီးစားပါတီႏိုင္ငံေရး” (Large Scale Party Politics) ကို မႏွစ္သက္ဘူး။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး ပံုသ႑ာန္သစ္မ်ား” (New Forms Of Politics) ဆိုတာဟာ ပို႔ေမာ္ဒန္အေတြးအေခၚအေျပာရွိတဲ့ (Micro Politics) အႏု ႏိုင္ငံေရးဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိုက္က႐ိုႏိုင္ငံေရးလို႔လည္း ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

“ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ အႏုႏိုင္ငံေရး” (Postmodern Micro Politics) လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အႏုဆိုတာ အေသးကေလး ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အႀကီးစားပါတီႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ပထမဆံုးေျပာရပါၿပီ။ တစ္ေလာ ကလံုး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ေဒသအလိုက္ အစုအဖြဲ႕အသင္းအပင္း အစုအေ၀းကေလးေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ (Local) အစုအေ၀းေတြ (Community) ဆိုတဲ့ သေဘာေတြကို အေလးေပးပါတယ္။ တစ္ေလာကလံုး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအတြက္၊ လူသား အားလံုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘုူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကားမွာ ရပ္ေရးရြာေရး၊ သာေရး၊ နာေရးဆိုတဲ့ စကား ရွိတာကို သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ေဒ၊ ကိုယ့္အစုကေလးအတြက္ “ရပ္ေရးရြာေရး၊ သာေရးနာေရး” ေဆာင္ရြက္ၾကတာဟာ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အျမင္အရ “ႏိုင္ငံေရး/အႏုႏိုင္ငံေရး” လုပ္တာပဲလို႔ အေသအခ်ာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာ အေရးတႀကီးဂ႐ုျပဳမိဖို႔ကေတာ့ ၁-အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ရမယ္၊ ၂-အမ်ားကိုညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ရ မယ္။ ၃-အမ်ားစိတ္၀မ္းညီစြာ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ရမယ္။

အရင္ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါေတြ၊ စာအုပ္ေတြမွာလည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ (ေလာေလာဆယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ “စည္းဆာျဖဴ” ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ မွတ္စုေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ ၂၀၀၆ ကိုၾကည့္ပါ။) အထက္ပါသေဘာကို ဒီလိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးတယ္ ယူဆတာမို႔ ထမံေဖာ္ျပပါရေစ။

“လူ႕အေရးအရာကိစေတြကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လူ႔အသင္းအဖြဲ႕ အစုအေ၀းေသးေသးငယ္ငယ္ကေလး ေတြ (၀ါ) အုပ္စုကေလးေတြဟာ မိမိတို႔ေဒသအလိုက္၊ မိမိတို႔၀န္းက်င္အလိုက္ မိမိတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္ရာကိစကေလးေတြကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညွိႏိႈင္း အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ (အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြကို Micro Narrative လုိ႔ေခၚပါတယ္။ Little Narrative လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ Local Narrative လို႔လည္း အေခၚအေျပာရွိပါတယ္။)

အခုေလာေလာဆယ္ ထင္သာျမင္သာတဲ့ပံုစံေတြျပရမယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္သူတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းဟာ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အျမင္အရေျပာရရင္ “မိုက္က႐ိုႏိုင္ငံေရး/အႏုႏိုင္ငံေရး” ေဆာင္ရြက္ေတာပါပဲ။ ကဗ်ာ ဆရာေတြ၊ ကြန္လြန္တဲ့ကဗ်ာဆရာေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ေအာင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ လည္း ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အျမင္အရေျပာရရင္ “မိုက္႐ိုႏိုင္ငံေရး/အႏုႏိုင္ငံေရး” ေဆာင္ရြက္ေတာပါပဲ။ အလားတူပဲ ကဗ်ာေအာင္ ေ၀းတို႔၊ ေစာေ၀တို႔ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ စန္းဦးတို႔ ပန္းခ်ီဆရာေတြ၊ ဂီတ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္ေတြ၊ ေမာ္ဒယ္ကေလးေတြနဲ႔ေပါင္းစု ၿပီး ကဗ်ာေတြရြတ္ၾက သီခ်င္းေတြဆိုၾက ပါေဖာမင့္လုပ္ၾကတာ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့ေ၀ဒနာရွင္ေတြကို ကူညီတဲ့ရန္ပံုေငြပြဲျဖစ္ လို႔ ပို႔ေမာ္ဒန္အျမင္အရ “မိုက္က႐ိုႏိုင္ငံ/အႏုႏိုင္ငံေရး” ေဆာင္ရြက္တာပါပဲ။ ဒါကေလာေလာဆယ္ျမင္သာတဲ့ ဥပမာေတြ အျဖစ္ျပရတာပါ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီလိုရပ္ေရးရြာေရး၊ သာေရး၊ နာေရးေဆာငင္ရြက္ၾကတာေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိေနပါတယ္။ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုိးေဘးဘီဘင္အစဥအဆက္တည္ရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့တန္ဘိုး Myanmar Values ေတြပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာစကားမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ဆိုတဲ့စကားရပ္ရွိပါတယ္။ ပရဟိတဆိုတာရွိပါတယ္။ ေစတနာ့၀န္ ထမ္းဆိုတာရွိတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈေတြနဲ႔ ခြဲျခားမရတဲ့တန္ဖိုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲျခားမရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုရာမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္၊ အစ လာမ္ဆိုတဲ့ ဘာသာႀကီးေတြမွာလည္း အစုအသင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီလိုကုသိုလ္ျဖစ္၊ ပရဟိတ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းေတြ (စကားပမာ-မိဘမဲ့ေဂဟာေတြ၊ ေဆးေပးခန္းေတြ၊ ေဆ႐ံုေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ) ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ရွိပါတယ္။ အခုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာရွိေနတာပါပဲ။ အခု (ဒီေန႔) ေခတ္မွာ ၾကားသိေနၾကတာမွာ NGO (Non Governmental Organization) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာရွိပါ တယ္။ INGO-International (Non Governmental Organization) ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ GONGO (Government Organized, Non Governmental Organization) အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ တျခားအဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးအစားေတြ လည္း ရွိပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါေတြမွာ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္တို႔ရဲ႕ မိုက္က႐ိုႏိုင္ငံေရး/အႏုႏိုင္ငံေရးသေဘာေတြ ကိန္း၀ယ္တည္ရွိေနပါ တယ္။ ဆင္ျခင္ပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဘိုးအဘြား၊ ဘိုးေဘးဘီဘင္အစဥ္အဆက္က ၾကားနာမွတ္သားဖူးတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီလို ရပ္ေရးရြာေရး သာေရးနာေရး (ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုႏိုင္ငံေရး) လုပ္ငန္းေတြဟာ လူသာဓုေခၚ၊ နတ္သာဓု ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။ ဒါေတြဟာ တစ္နည္းေျပာရင္ “ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္အသစ္” ေတြပါပဲ။

“ေနျခည္ထဲတြင္… ေရႊကိုျမင္သည္…” (မင္းသု၀ဏ္)

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

(မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ မေဟသီမဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၇၀ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၏ “ေနျခည္ထဲတြင္ေရြကိုျမင္သည္” ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေရးသူ၏အာေဘာ္ႏွင့္ဆိုလိုရင္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: