အိုင္ကြန္းသေကၤတ ေပၚပင္တို႔၏၀ိတ္ ႀကီးလာသလား


ေမာင္စူးစမ္း

ေဂ်႐ုဆလင္အလကၤာ

“ဂ်ဴးတို႔သည္ သူတို႔သြားေလရာသို႔ ေဂ်႐ုဆလင္ကို တစ္ပါတည္း သယ္သြားသည္။ ထိုသို႔ သယ္သြား ေလ ေဂ်႐ုဆလင္၏ ၀န္ထုပ္ကလည္း ေပါ့ပါးသြားေလးျဖစ္သည္။” ဟု ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ အထြက္အျမတ္ထား ေသာ ေဂ်႐ုဆလင္ကို ဂ်ဴးတို႔က အလကၤာတင္စား ဥပမာ Metaphor ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္ကို သေကၤတအျဖစ္ အညႊန္းရွိသလို၊ အစစ္အမွန္အျဖစ္လည္း သ႐ုပ္ေဖာ္မႈေတြရွိသည္။ ဂ်ဴး၀တၳဳေရးဆရာတို႔သည္ သေကၤတျဖစ္ေသာ ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ တကယ့္ပစဳပၸန္အစစ္အမွန္ ေဂ်႐ုဆလင္တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ တတ္ၾကသည္။

သေကၤတႏွင့္ အစစ္အမွန္ တစ္ျခားစီကြဲလြဲေနမႈ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနမႈတို႔ကို ေက်ာ႐ိုးျပဳၿပီး ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ၾက သည္။ ဥပမာ မၾကာေသးမီက ဂ်ဴး၀တၳဳေရးဆရာ ေအဘီရာဟီရွဴး၀ါး၏ “ေဂ်႐ုဆလင္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္” အမည္ရွိ ၀တၳဳတြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို သေကၤတအျဖစ္ အမ်ားႀကီးထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။

ဇာတ္လမ္းက ဆိုဗီယက္ယူနီယံအေဟာင္းမွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေရြ႕ေျပာင္းလာေသာ အပ်ိဳတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေန ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အေသခံဗံုးခြဲမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ဒီအမ်ိဳးသမီး၏ အမည္မသိ။ ဂ်ဴးမဟုတ္ေၾကာင္းေတာ့သိသည္။ လစာျဖင့္ေပါင္မုန္႔ဖိုတစ္ခုတြင္အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေတာ့သိသည္။ အေလာင္းကို လာေရာက္ရွာေဖြသူ တစ္ေယာက္တေလမွ်လည္းမရွိသည့္ အတြက္အျဖစ္ကဆန္း သည္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဆန္းကို ေဂ်႐ုဆလင္သတင္းစာတစ္ေစာင္က သတင္းအျဖစ္ေရးသားလိုက္သည္။ သတင္း စာက ေပါင္မုန္႔ဖိုပိုင္ရွင္လည္း အေၾကာင္းၾကားစံုစမ္းရာ ဖိုရွင္ကိုယ္တိုင္က မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းအတြင္ အလုပ္သမား ေတြမ်ားလြန္းသျဖင့္ မိမိမုန္႔ဖိုမွ အလုပ္သမား ဟုတ္မဟုတ္ကိုပင္ မသိေပ။ သို႔ျဖင့္ ဖိုပိုင္ရွင္က လူသားရင္းျမတ္ မန္ေနဂ်ာကို စံုစမ္းခုိင္းသည္။ ဒီလိုစံုစမ္းမႈသည္ပင္ ၀တၳဳေက်ာ္႐ိုးျဖစ္သည္။

ကေဖးအိုင္ကြန္း

အေသခံဗံုးေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူကိုယ္တိုင္ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ္လည္း ႐ုရွားမွ အိမ္နီးခ်င္း ဂ်ဴးတို႔ကိုအားက်ၿပီး ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သူမသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို သေကၤတသေဘာအျဖစ္ သယ္ယူ႐ံုမွ်မက တကယ္လက္ေတြ႕ တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို သယ္သြားေလ၊ ေဂ်႐ုဆလင္၏ ၀န္ထုပ္ေပါ့ပါး သြားေလဆုိသည့္ သေဘာမျဖစ္ဘဲ အေသခံဗံုးခြဲမႈထဲ အသက္ဆံုး႐ံႈးပါသြားသျဖင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို သယ္ရေသာ ၀န္ထုပ္သည္ အလြန္ေလးလံလွေၾကာင္းေပၚလြင္သြားသည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ ေဂ်႐ုဆလင္အေပၚ အစြဲႀကီးမႈကို ၀တၳဳေရးၿပီး ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။

ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ဂ်ဴးတုိ႔၏ အလကၤာ ဥပစာသာမက မြတ္ဆလင္တို႔၏ အလကၤာ ဥပစာလည္းျဖစ္ သည္။ မဟာသေကၤတျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းေျပာလွ်င္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို တည္ေျပာရသည္။ ဂ်ဴးတို႔က ေဂ်႐ုဆလင္ကို မဟာသေကၤတ မဟာဥပစာအျဖစ္ တင္စားေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကားတြင္ ဂ်င္းေဘာင္ဘီ၊ ျပင္သစ္ တြင္ ကဖီးႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခတို႔ကို မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ျမတ္ႏိုးရာအိုင္ကြန္ Icons မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ဒီမွာက “လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈ” အေၾကာင္း ေျပာသလို ျပင္သစ္တြင္ ကေဖးအေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ျပင္သစ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို႔က ကေဖးဆိုင္တို႔တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းကိုႀကိဳက္သည္။ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခထြက္ၿပီး ေပ်ာ္ျခင္းကို ႀကိဳက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္သစ္တြင္ ကမ္းေျခတို႔သည္ အိုင္ကြန္းမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။

စီလီဘရီတီႏွင့္ ဘစ္ဘီဇနက္

ျပစ္သစ္အစိုးရက ကေဖးဆိုင္တို႔တြင္ စီးကရက္မေသာက္ရဟု အမိန္႔ထုတ္ တားျမစ္လိုက္သည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခအခ်ိဳ႕တြင္ ဘီကီနီမ၀တ္ရဟု တားျမစ္သည္။ ကမ္းေျခသို႔သြားလွ်င္ ကားကို အျပိဳင္မေမာင္းရဟု တားျမစ္သည္။ ထိုသို႔ထားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်က္တို႔ကို မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ ျမတ္ႏိုးေသာ အိုင္ကြန္းတို႔အား တိုက္ခိုက္ျခင္းအျဖစ္ ယူဆလာၾကသည္။ သေကၤတတို႔တြင္လည္းေကာင္း အိုင္းကြန္းတို႔တြင္လည္းေကာင္း အေလးခ်ိန္၀ိတ္ရွိသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္ကို လူတုိင္း၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ ဒသနပညာရွင္ႏွင့္ အႏုပညာ ရွင္တို႔က ႀကိဳးပမ္းၾကသည္မွာ သေကၤတ၏၀ိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေသခံဗံုးေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈေတြရွိေနျခင္းက ဘာျပသနည္းဆိုလွ်င္ ေဂ်႐ုဆလင္၏ သေကၤတ၀ိတ္သည္ ေလ်ာ့ပါသြားျခင္းမရွိ၊ ပိုၿပီးေလး လံလာေၾကာင္းကို ျပသည္ဟု ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းပညာရွင္တုိ႔က ေျပာၾကသည္။

အေမရိကန္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီသည္ အေမရိကန္ အိုင္ကြန္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ကမာၻလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားသျဖင့္ ဂလိုဘယ္အိုင္ကြန္ျဖစ္လာသည္။ ဆဲလ္ဖုန္းတို႔ ဂလိုဘယ္အိုင္ကြန္ျဖစ္လာသလို၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကလည္း အိုင္ကြန္းျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈသိပၸံပညာရွင္တို႔က အရာ၀တၳဳတစ္ခု အိုင္ကြန္ျဖစ္၇န္ နည္းလမ္းႏွစ္လမ္းရွိသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ေက်ာ္ၾကားသူ စီလီဘရီတီတို႔က ထိုအရာ၀တၳဳကို သံုးစြဲလုိက္လွ်င္ လူတိုင္းလိုက္သံုးသ ျဖင့္ အိုင္ကြန္းျဖစ္သြားသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဘိဇနက္အႀကီးစားတို႔က ထိုအရာ၀တၳဳတို႔ကို အမ်ားအစားထုတ္လုပ္လိုက္လွ်င္လည္း အရာ၀တၳဳသည္ အိုင္ကြန္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ပထမေတာ့ ေစ်းကြက္ အိုင္ကြန္အျဖစ္။ ေနာက္ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအိုင္ကြန္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္သြားသည္။ အိုင္ကြန္ျဖစ္လာၿပီဆိုတုိင္း ၿပီးၿပီဟု စိတ္မခ်ရေသးေပ။ ျပင္သစ္မွ ကေဖးႏွင့္ ကမ္းေျခတို႔ အတိုက္ အခုိက္ခံရသလို အတိုက္အခိုက္ခံရႏိုင္သည္။ အိုင္ကြန္ႏွင့္ ေပၚပင္ Fad ခြဲျခားေျပာသည္။ မၾကာေသးမီက ယူကၽြတ္(ဘ္) အမည္ရွိ အင္တာနက္ အြန္လုိင္းတစ္ခုေပၚသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ရရ ဗီြဒီယိုတို႔ကို ယူကၽြတ္(ဘ္) အြန္လိုင္းသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္သည္။ မိမိက ဗြီဒီယုိရယူလိုလွ်င္လည္း ယူကၽြတ္ဘ္မွ ဆြဲခ်ယူႏိုင္သည္။ ဗြီဒီယုိေတြ ေ၀မွ်ေသာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည္။

ထိုက္၀က္ဘ္ဆိုက္က အလြန္ေခတ္စားလာေသာအခါ ဂူဂဲလ္အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးက ယူကၽြတ္ဘ္ကို ၀ယ္လိုက္သည္။ ယခင္က အြန္လုိင္းတြင္ ဓာတ္ပံုမွ်ေ၀ျခင္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဗြီဒီယိုမွန္သမွ်ကို မွ်ေ၀လာႏိုင္ သျဖင့္ အြန္လိုင္း႐ူးသူမ်ားၾကားတြင္ ေပၚပင္ Fad ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ေပၚပင္အဆင့္မွ အိုင္ကြန္းအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားမည့္ အရိပ္အေယာင္ရွိလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တရားမ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ဗြီဒီယုိတို႔လည္း ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အလြန္မ်ားျပားလာသျဖင့္ အက်ိဳးရွိသူေတြရွိသလို၊ အက်ိဳးထိခိုက္နစ္နာသူတို႔လည္း ရွိလာသည္။ သို႔ျဖင့္ ဗီြဒီယုိအြန္လိုင္းမွ်ေ၀ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူေတြ အမ်ားအျပားေပၚလာသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ဗီဒီယုိေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုယ္တိုင္က ဆင္ဆာလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာကုမၸဏီတို႔က ဘက္ဘ္ဆိုက္အေပၚမတင္မီ ဗီြဒီယုိတို႔ကို ဆင္ဆာလုပ္ တည္းျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ တို႔၏ ဆင္ဆာမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာစရာျဖစ္လာေသာအခ်က္မွာ ဗီြဒီယုိမွ်ေ၀ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ေပၚ ပင္အဆင့္မွ အိုင္ကြန္းအဆင့္သို႔ မကူးေျပာင္းမီ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဆင္ဆာႏွင့္ ထိလာသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေမာင္စူးစမ္း

(၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ 6 ရက္)

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလထုတ၊္ စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္း အမွတ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ “အိုင္ကြန္း သေကၤတ ေပၚပင္တို႔၏ ၀တ္ ႀကီးလာသလား” ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေရးဆရာ၏ အာေဘာ္ႏွင့္ ဆိုလိုရင္းအတုိင္းပင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာဘေလာ့ခ္ဂါအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာလည္း ေပၚပင္ယဥ္ေက်းမႈကေန အိုင္ကြန္အဆင့္-ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္သို႔ တိုးတက္ေရာက္ရွိလာေစေရး ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: