ပုဂံ-စူဋာမဏီဘုရား


ကြၽန္ေတာ္က ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူမို႔လို႔လားေတာ့ မေျပာတက္။ ကြၽန္ေတာ္ ပုဂံဘုရားေတြ လိုက္ဖူးတဲ့အခါမွာ ဓာတ္ပံုေတြကို ပညာရပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာေတြကိုပဲ အဓိကထားၿပီး လိုက္ရိုက္ျဖစ္တယ္။ ဒီစူဋာမဏီဘုရားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဂူဘုရားေတြရဲ႕ လက္ရာနဲ႔ ေခတ္ခြဲၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း AD 13-14 ေလာက္က လက္ရာေတြျဖစ္ေနသလို။ အထက္ကို ျမင့္တက္ေနတဲ့ သႏၱသေဘာေဆာင္ေနတဲ့ လက္ရာကို ေတြ႕ရတယ္ဗ်။ ဂူဘုရားအ၀င္မွာ အဂၤေတပန္းကႏုေတြကေတာ့ ပ်က္ဆီးေနၿပီလို႔ဆိုရေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့အတြက္ လက္ရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကရတုန္းပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: