အႏုပညာဆိုတာ ပန္းစႀကၤာပန္ေျပာင္း ၾကည့္သူရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္းနဲ႔သာဆိုင္မယ္


အႏုပညာဆိုတာအေပၚကို လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸါယ္ေတြဖြင့္ဆိုတက္ၾကပါတယ္။ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကေပမယ့္ အႏုပညာကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အႏုပညာသာျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ Art For Art ဆိုတဲ့ အႏုပညာဟာ အႏုပညာအတြက္ဆိုတဲ့ ေႀကြးေၾကာ္သံကို ေႀကြးေၾကာ္ၿပီး ေရွ႕ကိုဆက္သြားေနၾကသူေတြရွိသလို Art For Money ဆိုၿပီး အႏုပညာဟာ ေငြေၾကးအတြက္ဆိုၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားေနၾကတဲ့လူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာအႏုပညာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီအေပၚကို ကြၽန္ေတာ္က အႏုပညာ အႏုပညာအတြက္ရယ္လို ရည္မွန္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားဟာ အႏုပညာအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ရတယ္ဆိုေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ကိုေတာ့ သိပ္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလွတယ္ရယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။ အႏုပညာဟာ ေငြေၾကးအတြက္ဆိုၿပီး မေၾကြးေၾကာ္ေပမယ့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြဟာ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သိပ္ၿပီးအက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေစတာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။ သူတို႔ဖန္တီထားၾကတဲ့အႏုပညာေတြမွာ ေခတ္ကိုထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနတဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္အထားေတြကို ရွာလို႔မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ရဲ႕ ေတာေဂၚလီသီခ်င္းဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာေတာ့ အေတာ္လူႀကိဳက္မ်ားေနတယ္ဗ်။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အႏုပညာအရည္အေသြးဟာ တိုးတက္လာတာလား ဒါမွမဟုတ္ ဆုတ္ရုတ္သြားတာလားဆိုတာ အေျဖထုတ္ဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီလိုပါပဲ အဲ့ဒီအႏုပညာေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေရာ ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲ။ အႏုပညာစံႏႈန္းသက္မွတ္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၾကတာလား။ အႏုပညာအေပၚ ခံစားခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၾကတာလား။ ဒါဟာ သူတို႔ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ လူမႈဘ၀ေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆိုႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။

အံ့ဘုန္းျမတ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: