Archive for

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈေတြမ်ားေနတယ္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ


ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈေတြမ်ားေနတယ္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈအေၾကာင္းကို ေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ေတာ့မွ အဆံုးမရွိႏိုင္တဲ့ တစ္ေထာင့္တစ္ညပံုျပင္လိုပဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ လူမႈေရးျပသနာေတြကို ဘယ္ပညာရွင္ကမွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္ အနီေရာင္မ်ိဳးဆက္ဟာ အခုဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္အားလံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို တာ၀န္ယူၾကရတဲ့ ပုဂိဳလ္ေတြျဖစ္လို႔ေနၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္လည္း အရင္ရွင္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ကုန္လုပ္စြမ္းအားစုေတြကို အရင္းျပဳၿပီး အက်ိဳးစီးပြားရွာက်န္ေနၾကသူေတြျဖစ္လို႔ ေနပါၿပီ။ သူတို႔ေတြဟာ ဒီမိုကရိုက္တက္အေရာင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြသာျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းမွာေတာ့ ဒီမိုကရိုက္တစ္သေဘာတရားရွိသေရာင္ေရာင္နဲ႔ တိုင္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္ငန္းကိုလည္ပတ္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေပးေနၾကတဲ့ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္ရဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ေနရာပဲေပးသေယာင္ေယာင္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပဲေပးသေယာင္ေယာင္နဲ႔ နာမည္ေကာင္းယူၿပီး။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာအျဖစ္ သြတ္သြင္းလွ်က္ရွိၾကပါတယ္။

ဒီလိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြရဲ႕ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရာစုသစ္မ်ိဳးသစ္ေတြ အားလံုးအသိပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ႏွလံုးမွာ အေျခတည္လွ်က္ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရိုက္တက္စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ဘယ္လိုရွိရတယ္ဆိုတာကို အဲ့ဒီေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္မ်ိဳးဆက္ သက္ၾကားအိုႀကီးေတြကို သင္ၾကားေပးဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ဒီမိုကရက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အတၲေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြန္႔ႏိုင္ၾကဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနၾကေပမယ့္ အဲ့ဒီလူေတြကေတာ့ သူတို႔အတၲအတြက္ ဗ်ဴဒိုကရက္စနစ္ကို ရည္ရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေစလို႔တဲ့ သေဘာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ျပန္စရာဘစ္စကားခမရွိလို႔ ေနပူျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူတဲ့ လမ္းမေတြထက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး နဖူးကေခၽြးေျခမက်ေအာင္ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကေတာ့ အဲယားကြန္းခန္းထဲက ဆံုလည္ကုလားထိုင္ေတြေပၚထိုင္ရင္း စဥ္းစားေနၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ျပသနာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို အေျချပဳၿပီး ေရခ်င္တာေရးလိုက္ရပါတယ္။

Advertisements

အႏုပညာဆိုတာ ပန္းစႀကၤာပန္ေျပာင္း ၾကည့္သူရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္းနဲ႔သာဆိုင္မယ္


အႏုပညာဆိုတာအေပၚကို လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸါယ္ေတြဖြင့္ဆိုတက္ၾကပါတယ္။ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကေပမယ့္ အႏုပညာကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အႏုပညာသာျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ Art For Art ဆိုတဲ့ အႏုပညာဟာ အႏုပညာအတြက္ဆိုတဲ့ ေႀကြးေၾကာ္သံကို ေႀကြးေၾကာ္ၿပီး ေရွ႕ကိုဆက္သြားေနၾကသူေတြရွိသလို Art For Money ဆိုၿပီး အႏုပညာဟာ ေငြေၾကးအတြက္ဆိုၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားေနၾကတဲ့လူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာအႏုပညာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီအေပၚကို ကြၽန္ေတာ္က အႏုပညာ အႏုပညာအတြက္ရယ္လို ရည္မွန္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားဟာ အႏုပညာအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလို႔ရတယ္ဆိုေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ကိုေတာ့ သိပ္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလွတယ္ရယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။ အႏုပညာဟာ ေငြေၾကးအတြက္ဆိုၿပီး မေၾကြးေၾကာ္ေပမယ့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြဟာ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သိပ္ၿပီးအက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေစတာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။ သူတို႔ဖန္တီထားၾကတဲ့အႏုပညာေတြမွာ ေခတ္ကိုထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနတဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္အထားေတြကို ရွာလို႔မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ရဲ႕ ေတာေဂၚလီသီခ်င္းဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာေတာ့ အေတာ္လူႀကိဳက္မ်ားေနတယ္ဗ်။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အႏုပညာအရည္အေသြးဟာ တိုးတက္လာတာလား ဒါမွမဟုတ္ ဆုတ္ရုတ္သြားတာလားဆိုတာ အေျဖထုတ္ဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီလိုပါပဲ အဲ့ဒီအႏုပညာေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေရာ ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲ။ အႏုပညာစံႏႈန္းသက္မွတ္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၾကတာလား။ အႏုပညာအေပၚ ခံစားခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၾကတာလား။ ဒါဟာ သူတို႔ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ လူမႈဘ၀ေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆိုႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။

အံ့ဘုန္းျမတ္

အနာဂတ္မွာေကာင္းဖို႔ က်န္ခဲ့ဖို႔ဆိုတာ အတိတ္မွာေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့တာနဲ႔မဆိုင္ဘူး မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ဘယ္ေလာက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လဲဆိုတာေပၚမွာ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္။


အနာဂတ္မွာေကာင္းဖို႔ က်န္ခဲ့ဖို႔ဆိုတာ အတိတ္မွာေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့တာနဲ႔မဆိုင္ဘူး

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ဘယ္ေလာက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လဲဆိုတာေပၚမွာ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ စာေရးဆရာမင္းခိုက္စိုးစံနဲ႔ ဖက္ရွင္မဂဇင္းအထူးထုတ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ဆံုျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္စာေပေရးရာေတြအေၾကာင္း စကားေတြအမ်ားႀကီး ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသလို အသက္ (၃၆) ႏွစ္အရြယ္ကိုေရာက္ရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ ဆရာမင္းခိုက္စိုးစံရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဘ၀အျမင္ေတြကိုလည္း ထိေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တယ္ဆိုရင္ မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကာလေလာက္ေတြမွာ ျမန္မာေမာ္ဒန္၊ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္စာေပသေဘာတရားေတြကို ဆရာေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ကိုေရႊဘုန္းနဲ႔တြဲဖက္ၿပီး ေ၀ေ၀ဆာဆာေရးသားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုေက်ာ္စိုး (မင္းခိုက္စိုးစံ) ဟာ သူေရးသားထားတဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ျမန္မာ့စာေပေတြကို ထုတ္ေ၀ျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြတယ္ဆိုတာေတြကို သိခဲ့ရတယ္။ သူနဲ႔ သံုးနာရီအၾကာ စကားေျပာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လို အင္တာဗ်ဴဟာ အယ္ဒီတာေပါက္စေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဆက္ၿပီး စဥ္းစားစရာအေတြးေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ ေကာင္းဖို႔ မေကာင္းဖို႔ဆိုတာထက္ အတိတ္မွာ ေကာင္းခဲ့တာ မေကာင္းခဲ့တာနဲ႔မဆိုင္ပဲ ပစဳပၸန္မွာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္လဲဆိုတဲ့ အျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူကေတာ့ သူ႔အေနအထားရ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနမယ့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စာေတြကို ဖတ္ရတဲ့ လူေတြအားလံုးလည္း မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အေကာင္းဆံုးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါေစလိုတဲ့ ဆႏၶနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အင္တာဗ်ဴးကိုေရးသားေနပါတယ္။

ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းက အႏုပညာေတြတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ခက္ထားတဲ့ေဘာင္ေတြကို အရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုတယ္တဲ့


ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းက အႏုပညာေတြတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ခက္ထားတဲ့ေဘာင္ေတြကို အရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုတယ္တဲ့

အႏုပညာဆိုတာ တိုင္ျပည္တစ္ျပည္ဘယ္ေလာက္အထိ တိုးတက္တယ္ မတိုးတက္ဘူးဆိုတာကို ဘယ္သူမွ ေျပာျပစရာမလိုပဲ ၾကည့္လုိက္ရံုနဲ႔သိသြားႏိုင္တဲ့အရာပါ။ ဒီေလာက္အေျခအေနရွိတဲ့အႏုပညာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တယ္..ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏုပညာေတြကိုခက္ထားတဲ့ ေဘာင္ေတြအရင္ျဖဳတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အႏုပညာဆိုတာရဲ႕ သေဘာ သဘာ၀မွာကိုက လြတ္လပ္မႈကို အာသီသရွိတဲ့အတြက္ အႏုပညာေတြကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာရွင္သန္ႏိုင္မယ့္ ပတ္၀န္က်င္းေကာင္းအမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

စကားေလးတစ္ခြန္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္


ကြၽန္ေတာ္ဒီေန႔ ေရႊတိဂံုဘုရားကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ ေတာင္ဘက္မုဒ္ကေနဘုရားေပၚတက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အသက္ငါးႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလး ငယ္ေတြက ပလတ္စတိတ္အိတ္ေလးေတြကိုကိုင္ရင္း အိတ္ေလး၀ယ္သြားပါ။ မ၀ယ္သြားရင္လည္း မုန္႔ဖိုးေလးေပးခဲ့ၾကပါလို႔ လိုက္ေခၚၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္လည္း ခံျပင္းေဒါသထြက္မိတယ္။ ဒီကေလးေတြဟာ တကယ္တမ္းမွာဆိုရင္ စာသင္ခန္းထဲမွာ ရွိေနၾကရမယ့္ ကေလးေတြ…ဒါမွမဟုတ္ မိဘရင္ခြင္မွာ လံုၿခံဳစြာနဲ႔ အိပ္ဆက္ေနၾကရမယ့္သူေတြပါ။ အခုေတာ့ သူတို႔မိဘေတြဟာ သူတို႔သားသမီးေတြရဲ႕ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနမႈကို ခက္ေ၀းေ၀း ေလမိုးလံုၿခံဳတဲ့ေနရာေတြကေန ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတယ္။ ေျခေထာက္မရွိတဲ့ မိဘက မရွိဘူး။ လက္မရွိတဲ့ မိဘက မရွိဘူး။ သူတို႔ေတြအားလံုးဟာ လြယ္လြယ္ရတဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး ေငြေၾကးရွာေဖြေနၾကတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အရွက္သိကၡာကင္းမဲ့စြာနဲ႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရတဲ့ဘ၀ကို ခံုမင္သြားတာမ်ိဳးလား။ ကြၽန္ေတာ္ဘာမွဆက္ၿပီး မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္ကို တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့ ကေလးကို ကြၽန္ေတာ့္အိတ္ထဲက ငါဆယ္တန္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ရာတန္အေၾကြတစ္ခ်ိဳ႕ ေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ေပးလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားေတြနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေရးရာေတြ ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေတြး ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထဲကို၀င္လာခဲ့တယ္။ ကဲေတာ္ၿပီ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ကိုခ်ၿပီး အဲ့ဒီကေလးကို ကြၽန္ေတာ္သြားေတာ့လို႔တစ္ခြန္းေျပာလိုက္တယ္။ ကေလးက ေတာ္ေတာ္ေခါင္းမာတယ္။ ဆက္လိုက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မ်က္ႏွာကို အတည္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ထားၿပီး ေစ့ေစ့တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္တယ္။ သူကို ခ်ိဳးႏိႈမ္တဲ့အၾကည့္မ်ိဳး ဆိုတာထက္ သူေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရတဲ့ဘ၀ ေက်ာ္လြန္သြားေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႔ၾကည့္လိုက္တဲ့ အၾကည့္တစ္ခ်က္ပါ။ အဲ့ဒီကေလးငယ္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ေသျခာေစ့ေစ့ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့စကားေလးတစ္ခြန္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ “ကပ္ေစးနည္းႀကီး။ ပိုက္ဆံေလးငါးဆယ္ေတာင္မေပးႏိုင္တဲ့ မသာႀကီး” ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕မွ ထြက္ေျပးသြားပါေတာ့တယ္။

(24-8-2008)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: